Wakacyjny KONKURS fotograficzny dla dzieci - WYGRAJ BILETY DO KINA - Best Centrum

Wakacyjny KONKURS fotograficzny dla dzieci – WYGRAJ BILETY DO KINA

Zapraszamy na konkurs foto-wideo pod tytułem “Ja i plecak BEST na wakacjach” – Nagrody: 5 podwójnych biletów do Multikina – konkurs przeznaczony dla kursantów grup Kiddo i Teener – Regulamin poniżej

ZASADY KONKURSU - WYCIĄG Z REGULAMINU

KONKURS “Ja i plecak BEST na wakacjach” – wygraj podwójne bilety do kina!

Na zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzież otrzymały od BEST CJO bardzo ładne i praktyczne plecaki z logiem BEST, które w sam raz nadają się na wycieczki wakacyjne. Teraz doszła jeszcze jedna praktyczna rzecz związana z plecakiem. Ty i twój plecak możecie zawalczyć w konkursie foto-wideo i wygrać podwójne bilety do Multikina!


Jak to zrobić? 

Wystarczy

 1. Wziąć plecak na wycieczkę wakacyjną – może być daleko od domu albo całkiem blisko!
 2. Zrobić sobie i plecakowi zdjęcie/zdjęcia (max 5) i/lub krótkie wideo w letniej scenerii,
 3. Wysłać nam wasze prace konkursowe na e-mail konkurs@bestcentrum.pl do 15 września 2023 roku.
 4. Zdjęcia powinno być w JPG a film MP4, widomość email może mieć max 10MB
 5. Do wygrania 5 podwójnych biletów do Multikina – ale nagród może być więcej jak konkurs będzie miał dużo uczestników 🙂
 6. Wyniki podamy najpóźniej do końca wrześnią tutaj i w naszych Social Mediach (więc polub nas na Facebooku i Instagramie)
 7. Nagrody wręczymy na zajęciach w październiku

 

Jakie nagrody?

Nagrody główne to 5 PODWÓJNYCH BILETÓW DO MULTIKINA

W wypadku większego zainteresowania Organizator może ufundować dodatkowe nagrody główne i/lub nagrody pocieszenia.

 

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które:

  1. otrzymały plecak BEST w roku szkolnym 2022/2023 na kursach KIDDO i TEENER,
  2. zapisały się już na kontynuację do szkoły BEST CJO na rok szkolny 2023/2024,
  3. a rodzice przy podpisaniu umowy uczestnictwa w kursie grupowym z BEST CJO na nowy rok szkolny zaznaczyli pełne zgody RODO, w tym zgodę na publikację wizerunku dziecka.
  4. oraz akceptujący poniższy Regulamin, czyli każdy wysyłając nam prace konkursowe akceptuje Regulamin Konkursu.

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Ja i plecak Best na wakacjach”

 

 • 1 – Cele Konkursu

Celem konkursu jest  rozwój umiejętności fotograficznych, zmysłu estetycznego i kreatywności wśród dzieci i młodzieży a także reklama marki Best Centrum Języków Obcych.

 • 2 – Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest PHU BEST Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski (BEST CJO) z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Kopernika 1B.

 • 3 – Założenia organizacyjne
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które:
  1. otrzymały plecak BEST w roku szkolnym 2022/2023 na kursach KIDDO i TEENER,
  2. zapisały się na kontynuację do szkoły BEST CJO na rok szkolny 2023/2024,
  3. rodzice przy podpisaniu umowy uczestnictwa w kursie grupowym z BEST CJO na nowy rok szkolny zaznaczyli pełne zgody RODO, w tym zgodę na publikację wizerunku dziecka.
 2. Pracą konkursową jest zdjęcia i/lub krótki filmiku przedstawiający uczestnika konkursu i plecak BEST na wakacjach.
 3. Uczestnik konkursu może wysłać od 1 do 5 zdjęć i/lub 1 krótki filmik wideo.
 4. Pracę konkursową należy wysłać mailowo na konkurs@bestcentrum.pl podając imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 5. Wiadomość email z pracą konkursową czyli z kompletem zdjęć i/lub filmikiem nie może być większa niż 10 MB. Zdjęcia powinny być w formacie JPG a filmik w MP4.
 6. Każdy z uczestników konkursu może przesłać tylko 1 wiadomość z pracą konkursową.
 7. Czas trwania konkursu: od 07.23r. do 15.09.23r włącznie.
 8. Z chwilą przekazania pracy konkursowej celem udziału w Konkursie wszelkie prawa autorskie na wszystkich znanych polach eksploatacji do prac zostają przeniesione nieodpłatnie na Organizatora z odpowiedzialnością autora za ich ewentualne wady prawne (np. plagiat). Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w dowolnej technice w materiałach i publikacjach, w tym publikacji w Internecie i innych mediach, jak też wykorzystywania do wszelkich swoich działalności marketingowych bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.
 9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a tym samym z wyrażeniem zgody w imieniu uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów na otrzymywanie informacji handlowej, w tym w formie elektronicznej, o ofercie Organizatora, jak i przetwarzanie w tym celu oraz do celów organizacji Konkursu, jak i celów marketingowych, swoich danych osobowych, w szczególności ich upublicznienie, w tym imienia, nazwiska i swojego wizerunku w materiałach reklamowych BEST CJO i na stronie internetowej bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum. Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczniowie, ich rodzice i opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym brak zgody powoduje eliminację z udziału w Konkursie
 • 4 – Ocena prac konkursowych
 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego BEST weźmie pod uwagę: jakość wykonania i oryginalność pomysłu.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne a prace przechodzą na własność organizatora.
 • 5 – Nagrody
 1. Nagrody główne ufundowane przez Organizatora konkursu to 5 podwójnych biletów do Multikina.
 2. W wypadku większego zainteresowania Organizator może ufundować dodatkowe nagrody główne i/lub nagrody pocieszenia.
 • 6 – Ogłoszenie wyników Konkursu

Publikacja wygranych nastąpi najpóźniej do 30.09.23r. a wręczenie nagród w trakcie zajęć w październiku 2023r. nie wcześniej jednak niż 14 dni kalendarzowych od publikacji wyników.

 • 7 – Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać do 14 dni kalendarzowych od publikacji wyników mailowo na konkurs@bestcentrum.pl

 • 8 – Postanowienie końcowe
 1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 2. Informacje o konkursie udziela BEST CJO oddział w Tychach, ul. Kopernika 1B, tel. 500169 042, email: tychy@bestcentrum.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia konkursu i tym samym do zmian dat i godzin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

powrót

Zobacz inne aktualności