Język POLSKI: nowe KURSY A1-B1 z rabatem 520zł + Egzamin TELC B1-B2 - Best Centrum

Język POLSKI: nowe KURSY A1-B1 z rabatem 520zł + Egzamin TELC B1-B2

POLISH Courses A1-B1 with 520zł discount + New exams B1-B2 / ПОЛЬСЬКА мова: нові КУРСИ А1-В1 зі знижкою 570-650 зл + нові іспити B1-B2

POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW / POLISH FOR FOREIGNERS / ПОЛЬЩА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

🇵🇱 Trwają zapisy na kursy z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomach A1, A1+, A2+ i B1+ z rabatem aż 570zł oraz na egzamin międzynarodowy TELC poziom B1-B2, który uprawnia do otrzymania stałego pobytu i obywatelstwa w Polsce.

🇬🇧 We are signing up for Polish language courses for foreigners at levels A1, A1+, A2+ and B1+ with a discount of 570 PLN as well as for the international TELC exam level B1-B2, which entitles you to permanent residence and citizenship in Poland.

🇺🇦 Ми здійснюємо запис на курси польської мови для іноземців на рівні A1, A1+, A2+ та B1+ зі знижкою 570 злотих та на міжнародний іспит TELC рівня B1-B2, який дає право на постійне проживання та громадянство в Польщі.

KURS JĘZYKA POLSKIEGO / POLISH LANGUAGE COURSE / КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Kurs idealny dla: / The course is perfect for: / Ідеальний курс для:

 • 🇵🇱 osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka polskiego
  osób, które chcą w krótkim czasie opanować podstawy języka
  osób, które chcą zdać egzamin B1 i otrzymać stały pobyt lub obywatelstwo w Polsce
 • 🇬🇧 people who want to start or continue learning Polish
  people who want to learn the basics of Polish language in a short time
  people who want to pass the B1 exam and obtain permanent residence or citizenship in Poland
 • 🇺🇦 людей, які хочуть почати або продовжити вивчення польської мови
  людей, які хочуть вивчити основи мови за короткий час
  людей, які хочуть скласти іспит В1 та отримати постійне місце проживання або громадянство в Польщі

W cenie kursu / The price of the course includes / У вартість курсу входить:

 • 17 lekcji x 80 min / 17 lessons x 80 min / 17 уроків х 80 хв
 • Doświadczony lektor / experienced teacher / досвідчений викладач
 • Grupy już od 3 kursantów / Groups from 3 students / Групи від 3 учнів
 • Rabat od 520zł do 570zł ważny do 30.09.2023 / Discount from 520 to 570 PLN valid until September 30, 2023 / Знижка від 520 до 570 злотих діє до 30 вересня 2023 року
 • 2-języczny certyfikat ukończenia kursu (po polsku i angielsku) / bilingual course completion certificate (in Polish and in English) / сертифікат про проходження курсу 2 мовами (польською та англійською)
 • Przygotowanie do egzaminu TELC B1-B2, który można zdać w BEST CJO (patrz informacja poniżej) / Preparation for the TELC B1-B2 exam, which can be taken at BEST CJO (see information below) / Підготовка до іспиту TELC B1-B2, який можна скласти в BEST CJO (див. інформацію нижче)

Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami / This discount cannot be combined with other discounts / Ця знижка не сумується з іншими знижками

CENA i RABATY / PRICE and DISCOUNTS / ЦІНА та ЗНИЖКИ

Ilość rat
Number of installments
Кількість розстрочок
Cena przed rabatem
Price before discouont
Ціна без знижки
Super Rabat
Super Discount
Велика знижка
Cena po rabacie
Discount price
ціна зі знижкою
Terminy płatności:
Terms of payments:
Терміни оплати:
Płatne w całości
Paid in full
Oплачується один раз
1390 zł- 520 zł= 1 x 870zł10/10/2023
W 2 ratach
In 2 installments
В 2 розстрочки
1510 zł- 570 zł= 2 x 470 zł10/10/2023
10/12/2023
W 3 ratach
In 3 installments
В 3 розстрочки
1590 zł- 540 zł= 3 x 350zł10/10/2023
10/11/2023
10/12/2023
W 4 ratach
In 4 installments
В 4 розстрочки
1610 zł- 530 zł= 4 x 270zł10/10/2023
10/11/2023
10/12/2023
10/01/2024

Grupy / Groups / групи :

Kod grupy (poziom)
Group code (level)
Код групи (рівень)
Miejsce
Location
Де курс?
Dzień / godz. kursu
Course Day / Time
День / час курсу
1-sza lekcja
1st lesson
1-й урок
Uwagi
Remarks
Коментарі
TY=PL1 (A1) NSLTYCHYPn Mo Пн / 18:20-19:4009/10/2023Dla nie-Słowian / For non-Slavs / Для неслов'ян
OL=PL1 (A1) NSL ONLINEPn Mo Пн / 18:20-19:4009/10/2023Dla nie-Słowian / For non-Slavs / Для неслов'ян
TY=PL1+ (A1+) SŁTYCHYWt Tu Вт / 19:10-20:3010/10/2023Dla Słowian / For Slavs / Для слов'ян
OL=PL1+ (A1+) SŁONLINEWt Tu Вт / 17:40-19:0017/10/2023Dla Słowian / For Slavs / Для слов'ян
TY=PL2 (A2+)TYCHYSr Wd СР / 19:10-20:3004/10/2023Dla każdego / For All / Для всіх
OL=PL2 (A2+)ONLINESr Wd СР / 19:10-20:3004/10/2023Dla każdego / For All / Для всіх
TY=PL3/TELC (B1+)TYCHYCz Th Чт / 19:10-20:3005/10/2023Przygotowanie do egzaminu TELC B1
Preparation for TELC B1 exam
Підготовка до іспиту TELC B1
OL=PL3/TELC (B1+)ONLINECz Th Чт / 17:40-19:0005/10/2023Przygotowanie do egzaminu TELC B1
Preparation for TELC B1 exam
Підготовка до іспиту TELC B1

NOWOŚĆ! EGZAMIN TELC – POLSKI B1-B2
NOVELTY! TELC EXAM – POLISH B1-B2
НОВИНКА! ІСПИТ TELC – ПОЛЬСЬКА МОВА B1-B2

🇵🇱 Miło nam poinformować, że od maja 2023 roku BEST CJO w swoim centrum egzaminacyjnym TELC oferuje także egzaminy z języka polskiego na poziomach B1-B2.Egzamin TELC na poziomie B1-B2 uprawnia do uzyskania stałego pobytu i obywatelstwa w Polsce.

🇬🇧 We are pleased to announce that starting from May 2023, BEST CJO TELC Examination Center offers Polish language exams at the B1-B2 level.The TELC exam at level B1-B2 entitles you to obtain permanent residence and citizenship in Poland.

🇺🇦 Ми раді повідомити, що з травня 2023 року BEST CJO у своєму екзаменаційному центрі TELC також пропонує іспити з польської мови на рівні B1-B2.Іспит TELC на рівні B1-B2 дає право на постійне проживання та громадянство Польщі.

ZAPISZ SIĘ / REGISTER / ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ

Terminy egzaminów / Exam dates / Дати іспитів

 • 18/10/2023   o 10:30   w BEST CJO Tychy, ul. Kopernika 1B
 • 28/02/2024   at 10:30 am  in BEST CJO Tychy, 1B Kopernika St.
 • 12/06/2024   o 10:30  в BEST CJO Тихи, вул. Коперніка 1Б

Uwaga! Dni lub godziny mogą ulec zmianie, zawsze aktualne sesje znajdziesz TUTAJ
Attention! Days or hours may change, you can always find current sessions HERE
Увага! Дні або години можуть змінюватися, ви завжди можете знайти поточні сесії ТУТ

Cena egzaminu / Exam price / Вартість іспиту

 • 750 zł – dla kursantów BEST CJO / for BEST CJO students / для студентів BEST CJO
 • 799 zł – dla pozostałych / for others / для інших

Zapisy na egzamin: TUTAJ
Registration for the exam: HERE
Реєстрація на іспит: ТУТ

Zapisz się