Egzamin online Language Cert-esPro A1-C2

esPro A1-C2

LanguageCert esProA1-C2 to międzynarodowy egzamin, który określa stopień biegłości językowej na sześciu poziomach zaawansowania wg skali CEFR. Mogą do niego przystąpić kandydaci bez wcześniejszego deklarowania poziomu. Wszyscy rozwiązują ten sam test, a liczba uzyskanych punktów przekładana jest na dany poziom w skali Rady Europy. Egzaminu nie sposób zatem oblać. Ma on przyjemną dla zdającego formę testów wielokrotnego wyboru. Zadania są uniwersalne, dostosowane do różnych metod dydaktycznych, dlatego przed podejściem do tego egzaminu nie trzeba się specjalnie przygotowywać i zapoznawać z jego strukturą. Niewątpliwą zaletą jest możliwość szybkiej weryfikacji autentyczności wyniku. Każdy certyfikat ma swój indywidualny numer, który należy wpisać na stronie Certificate Verification, aby zobaczyć dane kandydata i uzyskane przez niego punkty. Certyfikaty ważne są bezterminowo. Są cennym dodatkiem do CV, świadczący nie tylko o konkretnych umiejętnościach językowych, ale także chęci do rozwoju i podejmowania wyzwań – co w dzisiejszym świecie jest pożądane na wielu polach

Organizator egzaminu

LanguageCert jako członek większej grupy - PeopleCert Group - to światowy lider na rynku instytucji certyfikujących. Każdego roku przeprowadza egzaminy w ponad 200 krajach. Korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemów do zarządzania oraz administrowania egzaminami, dzięki czemu uchodzi za jednostkę certyfikującą niezwykle wiarygodną, rzetelną i wyznaczającą trendy w branży egzaminacyjnej. W portfolio LanguageCert znajduje się cała gama dobrze rozpoznawalnych na całym świecie egzaminów językowych, które przeprowadzane są na wiele różnych sposobów tak, aby cały proces certyfikujący był bardziej dostępny i dostosowany do potrzeb poszczególnych kandydatów. Certyfikaty LanguageCert są akceptowane przez organy rządowe, organizacje i instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie i skutecznie skracają drogę do realizacji celów zawodowych i edukacyjnych.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin esProA1-C2 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy esProA1-C2.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla biznesu
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby esProA1-C2.

Opis egzaminu

Egzamin esProA1-C2 to doskonała propozycja dla osób, które potrzebują międzynarodowego, renomowanego i rzetelnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego. Do egzaminu esProA1-C2 może przystąpić każdy, bez względu na stopień opanowania języka. Wyniki przedstawione są na sakli CEFR, a określona liczba punktów jest przypisana do jednego z sześciu poziomów (od A1 do C2). Egzamin testuje następujące sprawności językowe: słuchanie (Listening) oraz czytanie ze zrozumieniem i praktyczne wykorzystanie języka (Reading & Language Use). Zadania oparte są na autentycznych tekstach i nagraniach i sprawdzają kompetencje językowe przydatne w codziennym życiu oraz środowisku zawodowym.

Jak wygląda struktura egzaminu?

W wersji online egzamin trwa 60 minut i obejmuje część Reading czyli czytanie ze zrozumieniem, który zawiera 30-32 pytania.

Raport z ocenami i certyfikat w formie elektronicznej zdający otrzymuje do 2 dni od daty egzaminu. Po ogłoszeniu wyników wysyłane są także certyfikaty w wersji papierowej

Otrzymane punkty przekładają się na poziomy Rady Europy (CEFR) w następujący sposób:

  • Poniżej A 1 – 0- 39 pkt.
  • A1 – 40-49 pkt.
  • A2 – 50-64 pkt.
  • B1 – 65-77 pkt.
  • B2 – 78-91 pkt.
  • C1 – 92-101 pkt.
  • C2 – 102-110-pkt.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Language Lang Cert-esPro A1-C2

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest esProA1-C2.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając esProA1-C2 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?