Egzamin online Benchmark Test

Benchmark Test

Benchmark Test wykorzystuje się w celu doskonalenia i upraszczania procesu oceniania uczniów, uczestników kursów językowych. Jest to bardzo proste w użyciu narzędzie, które pozwala w sposób precyzyjny, obiektywny i rzetelny monitorować postępy w nauce. Mechanizm sprawdzający wykorzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji (AI), co pozwala uniknąć błędów w ocenie i zapewnia obiektywne i wiarygodne wyniki w odniesieniu do skali Global Scale of English oraz CEFR, które znane są jeszcze w tym samym dniu. Test można zdawać z domu, w dowolnym miejscu na świecie, co minimalizuje stres zdającego oraz czas i koszty, które trzeba ponieść w przypadku tradycyjnych form oceniania.

Organizator egzaminu

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać Benchmark Test i w sposób rzetelny zmierzyć umiejętności językowe.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy Benchmark Test.

Dla dorosłych
Dla firm

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby Benchmark Test

Opis egzaminu

Przebieg egzaminu

Aby przystąpić do Benchmark Test, wystarczy mieć dostęp do komputera z łączem internetowym, słuchawki i mikrofon. Test zajmuje 45 minut i sprawdza wszystkie cztery sprawności językowe. Rodzaje zadań, z którymi spotkają się zdający to m.in.: uzupełnianie luk, czytanie ze zrozumieniem, opisywanie obrazków, konstruowanie wypowiedzi ustnych i inne. Benchmark Test jest testem adaptacyjnym. Stopień trudności jest dostosowywany do poziomu umiejętności uczestnika, na podstawie udzielonych wcześniej prawidłowych i niepoprawnych odpowiedzi.

Wyniki

Wyniki wraz z raportem opisowym dostępne są w przeciągu kilku minut od zakończenia testu. Są gotowymi wskazówkami, które pomagają określić dalszy kierunek rozwoju językowego.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Benchmark.

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest Benchmark Test.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając Benchmark Test w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?