Egzamin online Benchmark Young Learners

Benchmark Young Learners

Benchmark Young Learners wykorzystuje się w celu doskonalenia i upraszczania procesu oceniania uczniów, uczestników kursów językowych w wieku od 6 do 13 lat. Jest to bardzo proste w użyciu narzędzie, które pozwala w sposób precyzyjny i obiektywny monitorować postępy w nauce oraz ustalić dalszą ścieżkę rozwoju językowego. Test jest opatrzony pięknymi grafikami i animacjami, które pomagają uczniom poczuć się tak, jakby grali w grę, a nie podczas testu z języka obcego. Bezstresowe doświadczenie zapewnia, że młodzi uczniowie czują się swobodnie, dzięki czemu możliwe jest rzetelne mierzenie biegłości językowej. Mechanizm sprawdzający wykorzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji (AI). Pozwala to uniknąć błędów w ocenie oraz zapewnia obiektywne i wiarygodne wyniki w odniesieniu do skali Global Scale of English oraz CEFR, które znane są jeszcze w tym samym dniu. Test można zdawać z domu, w dowolnym miejscu na świecie, co jest formą nie tylko bardzo wygodną, ale i pozwalającą oszczędzić czas i pieniądze.

Organizator egzaminu

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać Benchmark Young Learners i w sposób rzetelny zmierzyć umiejętności językowe uczniów.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy Benchmark Young Learners.

Dla dzieci
Dla młodzieży

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby Benchmark Young Learners.

Opis egzaminu

Przebieg egzaminu

Benchmark Test Young Learners dla zdających w wieku od 6 do 13 lat wykorzystuje się jako narzędzie diagnostyczne i informacyjne, jako monitor postępów oraz jako wskaźnik gotowości do egzaminów międzynarodowych. Aby przystąpić do Benchmark Young Learners, wystarczy dostęp do komputera z łączem internetowym, słuchawki i mikrofon. Test sprawdza wszystkie cztery sprawności językowe. Rodzaje zadań, z którymi spotkają się młodzi zdający to m.in.: powtarzanie usłyszanych zdań, odpowiedź na pytania, relacjonowanie obejrzanego klipu, czytanie tekstów, uzupełnianie luk, opis obrazka. Projektanci testu wykorzystali zasady gamifikacji, aby jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie i motywację zdających.

Wyniki

Wyniki wraz z raportem opisowym dostępne są w przeciągu kilku minut od zakończenia testu. Są gotowymi wskazówkami, które pomagają określić dalszy kierunek rozwoju językowego. Możliwe jest również otrzymanie specjalnego raportu dla rodziców oraz certyfikatu dla zdających.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Benchmark Test Young Learners

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest Benchmark Test Young Learners.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając Benchmark Test Young Learners w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?