Egzamin online Pearson English Level Test

Pearson English Level Test

Level Test wykorzystuje się w celu szybkiego i precyzyjnego określenie poziomu językowego kursantów dorosłych i młodzieży od 14 roku życia, przypisania ich do odpowiedniej grupy, skutecznego monitorowania postępów w nauce oraz sprawdzania gotowości do międzynarodowego egzaminu. Jest to bardzo proste w użyciu narzędzie, które pozwala w sposób precyzyjny, obiektywny i rzetelny mierzyć biegłość językową. Mechanizm sprawdzający testy wykorzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji (AI), co pozwala uniknąć błędów w ocenie i zapewnia obiektywne i wiarygodne wyniki w odniesieniu do skali Global Scale of English oraz CEFR, które znane są jeszcze w tym samym dniu. Test można zdawać z domu, w dowolnym miejscu na świecie, co minimalizuje stres zdającego oraz czas i koszty, które trzeba ponieść w przypadku tradycyjnych form oceniania.

Organizator egzaminu

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać Level Test i w sposób rzetelny zmierzyć umiejętności językowe.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy Level Test.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla biznesu

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby Level Test.

Opis egzaminu

Przebieg egzaminu

Aby przystąpić do Level Test, wystarczy dostęp do komputera z łączem internetowym, słuchawki i mikrofon. Dostępne są dwie wersje testu. Oceniająca wszystkie cztery sprawności językowe, która trwa 30 minut. A także wersja pomijająca mówienie – Level Test (3 Skills), która trwa 20 minut. Level Test jest testem adaptacyjnym. Stopień trudności jest dostosowywany do poziomu umiejętności uczestnika, na podstawie udzielonych wcześniej prawidłowych i niepoprawnych odpowiedzi.

Wyniki

Wyniki wraz z raportem opisowym dostępne są w przeciągu kilku minut od zakończenia testu. Są gotowymi wskazówkami, które pomagają określić dalszy kierunek rozwoju językowego.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Pearson English Level Test

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest Level Test.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając Level Test w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?