Egzamin B1 Business

B1 Business

B1 Business, dawniej funkcjonujący pod nazwą Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary), to pierwszy z serii popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications for Business. Potwierdza praktyczną znajomość języka angielskiego biznesowego na poziomie B1. Osoby, które podejdą do egzaminu, otrzymują międzynarodowy certyfikat, honorowany przez wiele firm i instytucji na całym świecie. Wśród nich można wymienić Bayer, Casio, HSBC, Vodafone i Procter & Gamble (P&G) i wiele innych. B1 Business to nie tylko najlepsza gwarancja umiejętności językowych, ale także świetne przygotowanie i motywacja do kolejnych egzaminów na jeszcze wyższych poziomach zaawansowania.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin B1 Business Preliminary i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy B1 Business Preliminary

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących zdobyć WIZĘ
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby B1 Business Preliminary

Opis egzaminu

B1 Business Preliminary jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić znajomość języka angielskiego typowego dla środowiska biznesowego. Trudność egzaminu odpowiada poziomowi B1 w skali CEFR, ale nacisk kładziony jest na umiejętność swobodnej komunikacji biznesowej zarówno w mowie, jak i piśmie. Treści zadań zaczerpnięte są z autentycznych materiałów wykorzystywanych w firmach i przedsiębiorstwach. Poruszana tematyka dotyczy w całości zagadnień związanych z biznesem i środowiskiem pracy. Egzamin składa się z trzech części i sprawdza cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Formuła egzaminu jest tak zaprojektowana, że jednego dnia zdający mierzą się z częścią pisemną, z kolei część ustana ma miejsce następnego lub innego dnia, a kandydaci przystępują do niej w parach w obecności dwóch wykwalifikowanych egzaminatorów. Taka forma jest dla zdających mniej obciążająca w porównaniu do egzaminów jednodniowych.

Jak wygląda struktura egzaminu?

 • I część „Reading and Writing” (czytanie i pisanie) – trwa 90 minut, składa się z dziewięciu modułów. W sumie do wykonania jest 45 zadań różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, wypełnianie formularzy, dopasowanie odpowiedzi, zadania z pytaniami otwartymi. W tej części do napisania są także dwie formy tekstowe. Pierwsza dotyczy firmowej komunikacji wewnętrznej – należy sporządzić notatkę lub treść maila (ok. 30-40 słów). Druga forma to list biznesowy na podstawie podanego tekstu (ok. 60-80 słów). Od kandydata wymagana jest znajomość podstawowefo słownictwa, zwrotów i struktur związanych z funkcjonowaniem firmy, a także umiejętność odczytywania i podsumowania wykresów, tabel, raportów.
 • II część „Listening” – trwa 40 minut, tworzą ją cztery moduły, w sumie 30 zadań/pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań o zróżnicowanej długości, rodzaju (dialog, wywiad, rozmowa telefoniczna, monolog, prezentacja) w kontekstach biznesowych. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, wyłapywania określonych informacji, opinii i postaw na podstawie usłyszanego nagrania.
 • III część „Speaking” – trwa 12 minut, w trakcie których wykonywane są trzy zadania: krótka rozmowa z egzaminatorem, prezentacja na podany temat (związany z biznesem) oraz dyskusja z drugim kandydatem, która ma na celu sprawdzenie umiejętności negocjowania, wyrażania swoich opinii, porównywania, spekulowania czy podejmowania decyzji.

Wyniki

Zdający egzamin B1 Business Preliminary otrzymują szczegółowy raport tzw. Statement of Results oraz bezterminowy certyfikat. Oba dokumenty przedstawiają wynik w skali Cambridge English w każdej z czterech sprawności językowych, wynik ogólny (średnia z punktów otrzymanych za poszczególne części), stopień oparty na wyniku ogólnym (Level 2, Pass, Pass with Merit, Pass with Distinction) oraz poziom w skali CEFR.

Wyniki prezentowane są według następującej skali:

 • 120– 139 pkt. (Level A2) – A2,
 • 140 – 152 pkt. (Pass) – B1,
 • 153 – 159 pkt. (Pass with Merit) – B1.

Egzamin zapewnia również wiarygodną ocenę na poziomie B2 (Pass with Distinction) – 160 – 179 pkt.

Certyfikaty są zwykle przesyłane do centrum egzaminacyjnego w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Wyniki online można otrzymać szybciej, poprzez rejestracje na bezpłatnej platformie Online Results Service.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Cambridge-B1 Business Preliminary

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest B1 Business Preliminary

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając B1 Business Preliminary w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści (dodatkowo płatne)

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

 • Late Entry
 • Egzamin próbny
 • Pakiet zajęć przygotowawczych 1na1 online
 • Podręcznik z testami
 • Wysyłka certyfikatu papierowego

Co chcesz dalej zrobić?