Egzamin IELTS - Best Centrum

Egzamin IELTS

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) to prestiżowy egzamin, znany i ceniony na całym świecie. Został opracowany przez światowej klasy ekspertów. Testuje wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Jest idealnym wyborem dla osób, które zamierzają studiować za granicą. Egzamin jest honorowany przez ponad 10 000 instytucji edukacyjnych (w tym najlepsze uczelnie wyższe) w 140 krajach. Przyda się także osobom zabiegającym o wizę imigracyjną do Kanady, Australii i Nowej Zelandii, gdyż jest akceptowany przez tamtejsze urzędy imigracyjne. W naszym kraju posiadacze IELTS mogą liczyć na lepszą pracę i awans zawodowy. Dla rekruterów IELTS w CV kandydata to najlepsza gwarancja znajomości języka angielskiego. Egzamin jest także bardzo dobrze przyjmowany przez polskie ministerstwa, ambasady, konsulaty i urzędy. Słowem, IELTS otwiera wiele nowych możliwości.

Instytucja certyfikująca

Egzamin IELTS jest wspólnym dziełem trzech instytucji: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia. W dziedzinie nauczania języka angielskiego, szerzenia kultury krajów angielskojęzycznych, a także testowania i certyfikowania, to bez wątpienia najbardziej znane i cenione organizacje. Specjaliści zrzeszeni w ich strukturach od wielu lat pomagają ludziom na całym świecie zdobywać kwalifikacje językowe cieszyć się certyfikatami najwyższej rangi, a co najważniejsze realizować cele i spełniać marzenia.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać IELTS i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy IELTS.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących zdobyć WIZĘ
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby IELTS.

Opis egzaminu

Egzamin IELTS dostępny jest w dwóch wersjach: Academic i General Training. IELTS Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia na uczelniach zagranicznych. Test ocenia gotowość do rozpoczęcia nauki w środowisku angielskojęzycznym, a kandydaci powinni wykazywać się znajomością specyfiki języka akademickiego. Dla osób, których celem jest migracja do krajów angielskojęzycznych lub nauka w szkole średniej lepszym wyborem będzie IELTS General Training. W tej wersji sprawdzana jest znajomość języka angielskiego w praktycznym, codziennym kontekście. I jeden, i drugi egzamin składają się z czterech części: słuchowej („Listening”), ustnej („Speaking”), czytanie („Reading”) i pisanie („Writing”). Części poświęcone słuchaniu i mówieniu są takie same w obu wersjach egzaminu. Oznacza to, że kandydaci odpowiadają na te same pytania, bez względu na to, który test zdają. Z innymi pytaniami muszą zmierzyć się w częściach poświęconych czytaniu i pisaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kandydaci mogą lepiej przygotować się do testu, który jest dostosowany i dobrany do ich indywidualnych potrzeb.

Jak wygląda struktura egzaminu?

Do części pisemnej (słuchanie, czytanie i pisanie) kandydat podchodzi tego samego dnia. Wszystko trwa 165 minut, a pomiędzy poszczególnymi modułami nie ma przerw. Egzamin ustny zdaje w tym samym terminie, wcześniej (od 7 dni przed egzaminem pisemnym) lub 1 dzień po części pisemnej.

  • Część ustna „Speaking” trwa od 11 do 14 minut. Ma formę rozmowy z egzaminatorem. Oprócz swobodnej wymiany zdań, na zdającego czeka także zadanie polegające na przygotowaniu dwuminutowej wypowiedzi na podany przez egzaminatora temat. Następnie rozmówca zadaje kandydatowi trzy pytania odnośnie przygotowanej wypowiedzi.
  • Część „Reading” trwa 60 minut i składa się z 40 pytań. W przypadku wersji IELTS Academic pytania dotyczą 3 dłuższych tekstów o charakterze naukowym. Zdający IELTS General Training mają do przeczytania 5-6 krótkich tekstów dotyczących zagadnień związanych z życiem codziennym.
  • Część „Writing” trwa 60 minut. W wersji IELTS Academic należy opisać tabelę, wykres lub diagram (150 słów), a także napisać krótki esej (250 słów). W wersji IELTS General Training – list (150 słów) i krótki esej (250 słów) o charakterze półformalnym.
  • Część „Listening” trwa 30 minut (+10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi). Zdający wysłuchują cztery nagrania z wypowiedziami osób anglojęzycznych, na podstawie których udzielają odpowiedzi na zadane pytania.

Wyniki

Za każdą część testu zdający otrzymuje od 0 do 9 pkt. Wynik IELTS jest średnią z czterech części egzaminu. Na szczegółowym raporcie przedstawione są zarówno wyniki cząstkowe, jak i wynik ogólny. Raporty są wysyłany w czasie 13 dni od zakończenia sesji testu w wersji papierowej oraz do 5 dni w wersji komputerowej. Są ważne przez dwa lata.

Skala wyników IELTS w odniesieniu do skali CEFR przedstawia się następująco:

  • A2 – 2.5 – 3.5
  • B1 – 4.0 – 5.0
  • B2 – 5.5 – 6.5
  • C1 – 7.0 – -8.0
  • C2 – 8.5 – 9.0

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów można zdać egzamin Cambridge-IELTS

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest IELTS.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając IELTS w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?