Egzamin YLE Flyers

YLE Flyers

A2 Flyers, dawniej funkcjonujący pod nazwą Cambridge English: Flyers (YLE Flyers), to trzeci i ostatni z serii popularnych testów sprawdzających dla najmłodszych. Jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu udało im się opanować język, monitorować postępy w nauce i motywować do dalszego rozwoju. Przyjemna, bezstresowa formuła, bez klasycznych ocen sprawia, że dzieci mogą oswoić się z testami, a rodzice nie muszą martwić, że to wydarzenie wywoła u ich pociechy nieprzyjemne emocje i zniechęci do dalszej nauki. Wszystkie dzieci przystępujące do testu otrzymują certyfikat Cambridge English, który pozwala jeszcze bardziej cieszyć się z sukcesu i osiągnięć, a co najważniejsze zachęca do dalszej pracy.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się, w tym tych najmłodszych, a także nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać A2 Flyers i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy A2 Flyers.

Dla dzieci

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby A2 Flyers.

Opis egzaminu

Test A2 Flyers w sposób wiarygodny i rzetelny weryfikuje, jak wiele dzieci potrafią już po angielsku. Pokazuje, że rozumieją prosty język używany w codziennych sytuacjach i posługują się nim na poziomie podstawowym. W 45 minut sprawdza wszystkie cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Postępy i umiejętności są przedstawione w postaci tarcz, które znajdują się na certyfikatach. Dzieci starają się zdobyć ich jak najwięcej, co motywuje do nauki i zachęca do próbowania sił w kolejnych odsłonach testu.

Co powinno potrafić dziecko przystępujące do testu A2 Flyers?

Jak informują organizatorzy, dziecko na tym poziomie powinno znać czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous oraz formy czasu przyszłego. Ponadto powinno rozumieć opisy ludzi, znać przyimki, aby zrozumieć gdzie znajdują się osoby/rzeczy na obrazkach. Wie również jak poprawnie zapisać słowa oraz usłyszane wyrazy, rozumie zdania opisujące obrazki, potrafi opisać i opowiedzieć, co widzi na obrazku, rozumie proste pytania i odpowiada na nie.

Jak wygląda struktura testu?

  • I część „Słuchanie” – trwa ok. 20 minut, do wykonania są cztery typy zadań, w sumie 20 pytań dotyczących odtwarzanych dwukrotnie nagrań o tematyce bliskiej dzieciom (np. zwierzęta, ulubione miejsca, dom itd.).
  • II część „Czytanie i pisanie” – trwa 30 minut, tworzy je pięć modułów, w sumie 35 zadań/pytań dotyczących prezentowanych obrazków i krótkich tekstów.
  • III część „Mówienie” – trwa od 7 do 9 minut, w trakcie których dzieci opowiadają historyjkę przedstawioną na obrazkach, omawiają różnice między obrazkami, na podstawie udzielonych informacji zadają pytania i odpowiadają na nie oraz odpowiadają na pytania o sobie.

Wyniki

Wszystkie dzieci, które przystąpiły do testu A2 Flyers otrzymują certyfikat. Postępy dzieci są przedstawione w postaci tarcz. Nie ma ocen ani podziału na wyniki pozytywne i negatywne. Za każdą sprawność językową (słuchanie, czytanie i pisanie oraz mówienie) dzieci mogą otrzymać maksymalnie 5 tarcz.

Certyfikaty wydawane są do miesiąca od dnia, w którym miał miejsce test.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Cambridge-YLE Flyers

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest A1 Movers

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając A2 Flyers w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?