Egzamin YLE Movers - Best Centrum

Egzamin YLE Movers

YLE Movers

A1 Movers, dawniej funkcjonujący pod nazwą Cambridge English: Movers (YLE Movers), to drugi z serii popularnych testów sprawdzających dla najmłodszych. Jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu udało im się opanować język, monitorować postępy w nauce i motywować do dalszego rozwoju. Przyjemna, bezstresowa formuła, bez klasycznych ocen sprawia, że dzieci mogą oswoić się z testami, a rodzice nie muszą martwić, że to wydarzenie wywoła u ich pociechy nieprzyjemne emocje i zniechęci do dalszej nauki. Wszystkie dzieci przystępujące do testu otrzymują certyfikat Cambridge English, który pozwala jeszcze bardziej cieszyć się z sukcesu i osiągnięć, a co najważniejsze zachęca do dalszej pracy.

Instytucja certyfikująca

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się, w tym tych najmłodszych, a także nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać A1 Movers i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy A1 Movers

Dla dzieci

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby A1 Movers.

Opis egzaminu

Test A1 Movers w sposób wiarygodny i rzetelny weryfikuje, ile dzieci potrafią już po angielsku. W 45 minut sprawdza wszystkie cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Postępy i umiejętności są przedstawione w postaci tarcz, które znajdują się na certyfikatach. Dzieci starają się zdobyć ich jak najwięcej, co motywuje do nauki i zachęca do próbowania sił w kolejnych odsłonach testu.

Co powinno potrafić dziecko przystępujące do testu A1 Movers?

Jak informują organizatorzy, dziecko na tym poziomie powinno umieć przeliterować i poprawnie napisać słówka z listy, zna czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, rozumie opisy ludzi, zna przyimki, poprawnie zapisuje słowa oraz inne usłyszane wyrazy, opowiada o obrazkach, opowiada historyjki przedstawione na obrazkach, potrafi pokolorować obrazek według instrukcji, zadaje proste pytania i odpowiada na nie.

Jak wygląda struktura testu?

  • I część „Słuchanie” – trwa ok. 20 minut, do wykonania są pięć typów zadań, w sumie 20 pytań dotyczących odtwarzanych dwukrotnie nagrań o tematyce bliskiej dzieciom (np. zwierzęta, ulubione miejsca, dom itd.).
  • II część „Czytanie i pisanie” – trwa 40 minut, tworzy je siedem modułów, w sumie 44 zadania/pytania dotyczące prezentowanych obrazków i krótkich tekstów.
  • III część „Mówienie” – trwa od 5 do 7 minut, w trakcie których dzieci opowiadają historyjkę przedstawioną na obrazkach, omawiają różnice między obrazkami oraz odpowiadają na pytania o sobie.

Wyniki

Wszystkie dzieci, które przystąpiły do testu A1 Movers otrzymują certyfikat. Postępy dzieci są przedstawione w postaci tarcz. Nie ma ocen ani podziału na wyniki pozytywne i negatywne. Za każdą sprawność językową (słuchanie, czytanie i pisanie oraz mówienie) dzieci mogą otrzymać maksymalnie 5 tarcz.

Certyfikaty wydawane są do miesiąca od dnia, w którym miał miejsce test.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Cambridge-YLE Movers

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest A1 Movers

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając A1 Movers w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?