Egzamin TOEFL JUNIOR

TOEFL JUNIOR

TOEFL Junior® to egzamin z języka ogólnego, głównie w odniesieniu do środowiska szkolnego i życia codziennego, przeznaczony dla młodzieży w wieku 11-17 lat. Umiejętności kandydata są przedstawione na obiektywnej skali punktowej. Tego egzaminu nie można zatem oblać, co jeszcze bardziej czyni go idealnym dla młodych osób, które chcą nie tylko przetestować swoje umiejętności językowe, ale także sprawdzić się w trudnym momencie, jakim jest egzamin. Warto dodać, że certyfikat TOEFL Junior® może pomóc kandydatom do renomowanych szkół średnich. Z takim wartościowym dokumentem mogą oni zyskać nawet do 20 punktów przewagi w procesie rekrutacji.

Instytucja certyfikująca

Amerykański ETS (Educational Testing Service) to globalny lider, który bada umiejętności edukacyjne klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie. Od ponad pięćdziesięciu lat ETS projektuje systemy oceny wiedzy, certyfikaty językowe i narzędzia wspomagające naukę języków obcych i wyznacza trendy w tym zakresie.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin TOEFL Junior® i otrzymać międzynarodowy certyfikat

Dla kogo egzamin

Zobacz dla kogo przeznaczony jest egzamin TOEFL Junior®

Dla dzieci
Dla młodzieży

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości, co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu TOEFL Junior®

Opis egzaminu

Egzamin TOEFL Junior® został zaprojektowany z myślą o mierzeniu poziomu znajomości językowych młodzieży do poziomu B2. W sposób obiektywny sprawdza stopień biegłości w wykorzystywaniu praktycznego języka w środowisku szkolnym, a także przydatnego w codziennych kontaktach międzyludzkich. Pozwala uczniom na poznanie mocnych stron i wskazuje obszary, które wymagają jeszcze dopracowania. Zdający otrzymują raport, który oprócz wyników przedstawionych na skali, a także w odniesieniu do poziomów CEFR, zawiera opis wykazanych podczas testu umiejętności oraz interpretację wyniku punktowego. To wspaniałe narzędzie, które pozwala uczniowi, a także jego nauczycielowi wytyczyć dalszą drogę rozwoju adekwatną do indywidualnych potrzeb. Międzynarodowy certyfikat w wersji papierowej, który otrzymuje każdy młody zdający, motywuje do dalszego rozwijania umiejętności.

Przebieg egzaminu

Egzamin TOEFL Junior® trwa 115 min., składa się z trzech części, w każdej należy udzielić odpowiedzi na 42 pytania, za które można łącznie otrzymać maksymalnie 900 punktów.

 • I część to Listening Comprehension, w której sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu nagrań dotyczących spraw życia codziennego i szkolnego. Typy zadań, z którymi spotka się zdający w tej części, to: krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań), a także rozbudowane wypowiedzi i rozmówki (6-8 zadań). Ilość punktów do zdobycia w tej części wynosi od 200-300, a czas jej trwania – 40 minut.
 • II część to Language Form and Meaning, w której badana jest znajomość gramatyki, struktur i słownictwa w różnych kontekstach. Trwa 25 minut i można w niej zdobyć od 200-300 punktów.
 • III część to Reading Comprehension, czyli czytanie ze zrozumieniem tekstów dotyczących życia szkolnego, a także pozaszkolnego. Do przeczytania jest 5 tekstów o zróżnicowanym poziomie trudności (każdy od 200 do 350 słów). Ta sekcja trwa 50 minut i można w niej zdobyć maksymalnie 300 punktów.

Wyniki

Wyniki TOEFL Junior® prezentują się następująco względem popularnej skali Rady Europy – CEFR.

Listening:

 • 225-245 – A2 Pre-Intermediate
 • 250-285 – B1 Intermediate
 • 290-300 – B2 Upper intermediate

Reading

 • 210-245 – A2 Pre-Intermediate
 • 250-275 – B1 Intermediate
 • 280-300 – B2 Upper intermediate

Language Form and Meaning

 • 210-240 – A2 Pre-Intermediate
 • 245-275 – B1 Intermediate
 • 280-300 – B2 Upper intermediate
 • Na wyniki oczekuje się ok. 10 dni kalendarzowych.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź, na jakich poziomach TOEFL Junior® mierzy umiejętności językowe zdającego.

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest TOEFL Junior®

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Decydując się na egzamin TOEFL Junior® w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?