Egzamin IESOL B2

IESOL B2

LanguageCert IESOL (International English for Speakers of Other Languages) to egzamin skierowany do osób, które chcą formalnie potwierdzić znajomość języka obcego na danym poziomie wg CEFR i realizować swoje cele związane z pracą i edukacją. Certyfikaty IESOL są rozpoznawalne i honorowane na całym świecie i stanowią podstawę do np., przyjęcia na studia czy uznania kwalifikacji językowych niezbędnych na danym stanowisku. W Polsce certyfikat IESOLB2 potwierdza m.in. kwalifikacje do nauczania języka obcego na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I–III oraz zwalnia z uczestnictwa w zajęciach z lektoratu w wielu uczelniach wyższych. Wygodna formuła umożliwia przystępowanie w różnych terminach do dwóch modułów: pisemnego (czytanie, pisanie, słuchanie) oraz ustnego (mówienie), dzięki czemu można się dokładnie przygotować do każdego z nich i otrzymać dwa certyfikaty ważne bezterminowo.

Organizator egzaminu

LanguageCert jako członek większej grupy - PeopleCert Group - to światowy lider na rynku instytucji certyfikujących. Każdego roku przeprowadza egzaminy w ponad 200 krajach. Korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemów do zarządzania oraz administrowania egzaminami, dzięki czemu uchodzi za jednostkę certyfikującą niezwykle wiarygodną, rzetelną i wyznaczającą trendy w branży egzaminacyjnej. W portfolio LanguageCert znajduje się cała gama dobrze rozpoznawalnych na całym świecie egzaminów językowych, które przeprowadzane są na wiele różnych sposobów tak, aby cały proces certyfikujący był bardziej dostępny i dostosowany do potrzeb poszczególnych kandydatów. Certyfikaty LanguageCert są akceptowane przez organy rządowe, organizacje i instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie i skutecznie skracają drogę do realizacji celów zawodowych i edukacyjnych.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać IESOL B2 i otrzymać międzynarodowy certyfikat

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy IESOL B2.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone . Sprawdź możliwe tryby IESOL B2.

Opis egzaminu

Egzaminy IESOL sprawdzają znajomość języka angielskiego w kontekście ogólno-akademickim. Przystępując do egzaminu, zdający wybierają jeden z sześciu poziomów CEFR. Bez względu na zdeklarowany stopień znajomości, egzamin składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej, która sprawdza umiejętność pisania, czytania i słuchania (L,R,W) oraz ustnej (S), podczas której zdający prezentują umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie. Zdający mogą przystąpić do obu części w odrębnych terminach.

Co powinien potrafić kandydat przystępujący do egzaminu na poziomie B2?

Zdający IESOL B2 potrafi komunikować się, podróżować, wykonywać czynności zawodowe w kraju anglojęzycznym, spontanicznie wchodzi w interakcje z dużym stopniem płynności, ze zrozumieniem śledzi wiadomości, kanały telewizyjne i radiowe, pisze e-maile, dłuższe teksty, listy, raporty i opowiadania itp.

Jak wygląda struktura egzaminu?

Część pisemna (listening, reading, writing) trwa 180 minut.

 • Listening składa się z czterech modułów, w których należy odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru dotyczących dwukrotnie usłyszanych nagrań z wypowiedziami na dany temat czy krótkimi dialogami.
 • Reading składa się z czterech modułów z zadaniami typu dopasowanie, wielokrotnego wyboru, pytania otwarte.
 • Writing to dwa moduły, które polegają na skonstruowaniu dwóch pisemnych form: tekst formalny od 100 do 150 słów, tekst na zadany temat ogólny, niewymagający specjalistycznej wiedzy w przedziale od 150 do 200 słów. Część ustna (speaking) trwa 13 minut.
 • Składa się z czterech modułów w których od kandydatów oczekuje się udzielania odpowiedzi na pytania, inicjowania interakcji, konstruowania wypowiedzi ustnych trwających min. 2 minuty.

Wyniki

Przystąpienie do obydwu części egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny z wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie) i dwóch oddzielnych certyfikatów.

Oceny, które można otrzymać to:

 • Część pisemna (L,R,W)
 • Punktacja egzaminu to 0-50 punktów za każdą sprawność,, 150 punktów łącznie. Aby zdać egzamin należy otrzymać min. 75 pkt.
 • High Pass 101-150 / 150
 • Pass 75-100 / 150
 • Fail 0-74 / 150

Część ustna (S)

Punktacja egzaminu to 0-50 punktów. By zdać należy otrzymać m.in. 25 pkt.

 • Punktacja egzaminu to 0-50 punktów. By zdać należy otrzymać m.in. 25 pkt.
 • High Pass 38-50 / 50
 • Pass 25-37 /50
 • Fail 0-24 / 50 niezdany

Na wyniki egzaminów zdawanych komputerowo w centrum egzaminacyjnym oczekuje się 5 dni roboczych, a tych w wersji papierowej – do 10 dni roboczych. Wyniki są prezentowane w następujących formatach:

 • Statement of Results (Raport Wyników), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej
 • E-Certificate (Certyfikat w pliku PDF), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej
 • Certificate (Certyfikat w wersji papierowej), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej

Certyfikaty LanguageCert są ważne bezterminowo, co oznacza, że można się nimi posługiwać bez ograniczeń.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin LanguageCert-IESOL B2

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest IESOL B2.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając IESOL B2 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?