Egzamin PEIC A1 - Best Centrum

Egzamin PEIC A1

PEIC A1

Dążysz do celu drogą małych kroczków? Lubisz stawiać sobie wyzwania, chcesz potwierdzić, na jakim etapie nauki języka obcego jesteś i sprawdzić, ile jeszcze zostało Ci do upragnionego poziomu biegłości językowej? Wybierz egzamin PEIC A1. Aby zdać, wystarczy znajomość języka na poziomie podstawowym (A1 wg CEFR), bez konieczności znajomości „klucza”, wedle którego należy rozwiązywać zadania, jak ma to miejsce w przypadku wielu innych egzaminów. PEIC A1 zakończony jest międzynarodowym certyfikatem, którego posiadanie doskonale motywuje do dalszej pracy i mówi o Tobie dużo więcej niż niczym nie poparta informacja w CV: „znajomość języka – podstawowa”.

Instytucja certyfikująca

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin PEIC A1 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom w szczególności rekomendujemy PEIC A1.

Dla młodzieży
Dla dorosłych

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu

Opis egzaminu

Pearson English International Certificate (PEIC) A1 ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Koncentruje się na żywym języku, którego znajomość jest przydatna na co dzień, a także w środowisku edukacyjnym. Egzamin ocenia przede wszystkim kompetencje komunikacyjne, a nie umiejętności rozwiązywania testów. Zdający ma szansę zaprezentować swoje mocne strony W arkuszach egzaminacyjnych brakuje typowych zadań gramatycznych. Znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych sprawdzana jest przy ocenie pozostałych kompetencji językowych. Wyniki International Certificate są szeroko uznawane przez instytucje i uczelnie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Egzamin bazuje na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych. Dodatkowo Pearson przygotował bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne Warm Up, która zawiera materiał egzaminacyjny z przeszłych sesji egzaminacyjnych. Aplikacja jest bardzo przydatna jako dodatkowa forma powtórki przed egzaminem.

Przebieg egzaminu

Egzamin PEIC A1 trwa 80 minut. Składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

  • Część pisemna to dziewięć sekcji sprawdzających umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne.
  • Część ustna to rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się trzy sekcje: wypowiedź monologowa, opis obrazka i odgrywanie roli. Trwa 5 min.

Wyniki

Ocena przyznawana jest sumarycznie za część pisemną i ustną. Przyznawane stopnie:

  • wyróżnienie (distinction, 70 – 100%),
  • osiągnięcie (merit, 60 – 69%),
  • zaliczony (pass, 50 – 59%),
  • niezaliczony (fail).

Wyniki egzaminów dostępne są w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu. Certyfikat jest bezterminowy.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin PEIC A1

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest PEIC A1

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Decydując się na egzamin PEIC A1 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?