Egzamin PEIC B1 - Best Centrum

Egzamin PEIC B1

PEIC B1

Szukasz egzaminu, który kładzie nacisk na skuteczną komunikację i praktyczne wykorzystanie języka? Wybierz egzamin PEIC B1. Egzamin potwierdza umiejętność języka na poziomie określanym jako niższy średniozaawansowany (B1 wg CEFR). Nie ma konieczności opanowania „klucza”, wedle którego rozwiązuje się zadania testowe. Arkusze egzaminacyjne nie zawierają części gramatycznej, która sprawdzana jest przy okazji testowania innych sprawności językowych. Egzamin zakończony jest międzynarodowym certyfikatem, rozpoznawanym i uznawanym w ponad 70 krajach na całym świecie.

Instytucja certyfikująca

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin PEIC B1 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom w szczególności rekomendujemy PEIC B1.

Dla młodzieży
Dla dorosłych

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone.Sprawdź możliwe tryby egzaminu.

Opis egzaminu

Pearson English International Certificate (PEIC) B1 ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Koncentruje się na żywym języku, którego znajomość jest przydatna na co dzień, a także w środowisku edukacyjnym. Egzamin ocenia przede wszystkim kompetencje komunikacyjne, a nie umiejętności rozwiązywania testów. Zdający ma szansę zaprezentować swoje mocne strony. Gramatyka jest sprawdzana przy okazji testowania innych sprawności. Wyniki International Certificate są szeroko uznawane przez instytucje i uczelnie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Egzamin bazuje na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych. Dodatkowo Pearson przygotował bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne Warm Up, która zawiera materiał egzaminacyjny z przeszłych sesji egzaminacyjnych. Aplikacja jest bardzo przydatna jako dodatkowa forma powtórki przed egzaminem.

Przebieg egzaminu

Egzamin PEIC B1 trwa 102 minuty. Składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

  • Część pisemna to dziewięć sekcji sprawdzających umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zadania typu wielokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz wypowiedź pisemna związane są z zagadnieniami, takimi jak: turystyka, rozrywka, podróże czy edukacja. Część pisemna trwa 95 minut.
  • Część ustna to rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się cztery sekcje: wypowiedź monologowa, dyskusja, opis obrazka i odgrywanie roli. Trwa 7 min.

Wyniki

Ocena przyznawana jest sumarycznie za część pisemną i ustną. Przyznawane stopnie:

  • wyróżnienie (distinction, 70 – 100%),
  • osiągnięcie (merit, 60 – 69%),
  • zaliczony (pass, 50 – 59%),
  • niezaliczony (fail).

Wyniki egzaminów dostępne są w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu. Certyfikat jest bezterminowy.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu stacjonarnego PEIC B1 prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Cena egzaminu online PEIC B1 w roku 2023 wynosi: 919 zł, Cena dla kursantów Best wynosi: 840 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin PEIC B1

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest PEIC B1

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Decydując się na egzamin PEIC B1 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?