Egzamin PTEAcademic

PTEAcademic

Pearson Test of English Academic (PTE Academic) to międzynarodowy egzamin komputerowy sprawdzający w kontekście akademickim wszystkie sprawności językowe tj. czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie. Jest kierowany do osób od 16 roku życia, w szczególności takich, które chcą podjąć pracę poza krajem lub rozpocząć nauką na zagranicznych uczelniach. Egzamin PTE Academic uznawany jest przez organy państwowe – rządy, urzędy imigracyjne, ministerstwa, a także uczelnie oraz pracodawców na całym świecie, w tym przez australijski Department of Home Affairs oraz brytyjski Home Office.

Organizator egzaminu

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin PTE Academic i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom w szczególności rekomendujemy PTE Academic.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących zdobyć WIZĘ
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu.

Opis egzaminu

PTE Academic testuje wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się językiem w kontekście akademickim. Wykorzystuje materiał źródłowy, taki jak: wykłady, wykresy i tabele, a także nagrania uwzględniające różne akcenty: brytyjski, amerykański czy obcokrajowców posługujących się językiem angielskim. Egzamin oparty jest o technologię AI, sprawdzany bez ingerencji człowieka, zapewnia szybkie i obiektywne wyniki w oparciu o GSE (Global Scale of English). Sesje można zaplanować z 24 – godzinnym wyprzedzeniem, 365 dni w roku. Przebieg egzaminu

PTE Academic odbywa się przy komputerze w centrum egzaminacyjnym. Zdający mierzy się z zadaniami pogrupowanymi w trzech częściach. Całości trwa od 154 do 190 minut

  • Część pierwsza Mówienie i Pisanie trwa od 77 do 93 minut. Sprawdza umiejętności czytania i posługiwania się językiem, którego znajomość jest wymagana w środowisku akademickim. Zadania, które należy wykonać to: przedstawienie się, czytanie na głos, powtarzanie zdań, opis obrazka, relacjonowanie wykładu, odpowiedzi na krótkie pytania, podsumowanie tekstu pisanego, esej.
  • Część druga Czytanie. Trwa od 32 do 40 minut. Zadania sprawdzają umiejętność czytania i rozumienia tekstów akademickich oraz pisanie. Pięć typów zadań w tej części to: uzupełnianie luk, wielokrotny wybór, wybór jednej odpowiedzi, ustalanie kolejności akapitów, uzupełnianie luk w czytanym tekście.
  • Część trzecia Słuchanie trwa od 45 do 57 minut. Zdający wysłuchuje nagrań audio jeden raz i wykonuje zadania typu: podsumowanie tekstu mówionego, wielokrotny wybór, wybór jednej odpowiedzi, uzupełnianie luk, wskazanie poprawnego podsumowania, wybór brakującego wyrazu, wskazanie błędnych wyrazów, pisanie ze słuchu (dyktando).

Wyniki

Wyniki dostępne są już po 5 dniach. Zdający może otrzymać od 10 do 90 pkt. w skali GSE Global Scale of English, precyzyjnej skali biegłości języka angielskiego. Skala GSE jest skorelowana ze standardem CEFR.

  • 10-29 pkt. – A1 CEFR
  • 30-42 – A2 CEFR
  • 43-58 – B1 CEFR
  • 59-75 – B2 CEFR
  • 76-84 – C1 CEFR
  • 85-90 – C2 CEFR

Poziomy egzaminów

Sprawdź, na jakich poziomach dostępny jest egzamin PTE Academic.

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest PTE Academic.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając egzamin PTE Academic w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?