Egzamin TELC B1 - Best Centrum

Egzamin TELC B1

TELC B1

Egzaminy TELC (The European Language Certificates) uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a zatem jeśli myślisz o podjęciu pracy za granicą, powinieneś zacząć właśnie od tego kroku: zdać egzamin TELC B1, by móc pochwalić się międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. W stosunku do innych egzaminów językowych TELC uchodzi za jeden z łatwiejszych i przyjemniejszych dla zdającego. Mniejszy nacisk kładzie na znajomości reguł gramatycznych – kluczowa jest za to umiejętność skutecznej komunikacji w języku obcym zarówno w mowie, jak i piśmie. Egzamin koncentruje się na praktycznej znajomości języka. Pytania egzaminacyjne są realistyczne i zaczerpnięte z autentycznych materiałów źródłowych. W jasny sposób wskazuje, w jakim miejscu na ścieżce rozwoju aktualnie się znajdujesz, i ile jeszcze powinieneś zrobić, aby uzyskać swój cel związany z językiem obcym.

Instytucja certyfikująca

Instytucją certyfikującą egzaminów TELC jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. To organizacja non-profit, należąca do Niemieckiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 90 egzaminów z 10 języków o różnym zakresie i stopniu skomplikowania, które są opracowane i standaryzowane wedle precyzyjnie określonych metod naukowych. Wszystkie oferowane egzaminy są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opierają się na identycznym poziomie wymagań i przedstawiają - niezależnie od języka – taki sam zakres sprawności językowych. W ponad 50-letniej działalności, organizacja nawiązała współpracę z partnerami licencyjnymi w ponad 25 krajach, aktualnie jest ich ponad 2 tys. Na całym świecie już ponad 20 tys. licencjonowanych egzaminatorów czuwa nad prawidłowym przebiegiem i najwyższym standardem egzaminów. Te liczby świadczą nie tylko o tym, jak powszechnym rozwiązaniem dla osób pragnących udokumentować swoje kompetencje językowe jest wybór międzynarodowego certyfikatu TELC, ale także o jego renomie i szerokiej uznawalności.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin TELC B1 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy TELC B1.

Dla młodzieży
Dla dorosłych

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby TELC B1.

Opis egzaminu

TELC B1 jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym Trudność egzaminu odpowiada poziomowi B1 w skali CEFR, a nacisk kładziony jest na umiejętność praktycznego wykorzystania języka zarówno w mowie, jak i w piśmie. Treści zadań zaczerpnięte są z autentycznych materiałów i życia codziennego. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa z egzaminatorem, w której uczestniczy także 2 lub 3 innych zdających.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • Część pisemna – trwa 140 minut, składa się z czterech modułów oceniających takie sprawności językowe jak czytanie, pisanie i słuchanie. Dwa pierwsze moduły dotyczą umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem oraz zagadnień leksykalno-gramatycznych. W sumie do wykonania jest 40 zadań w czasie 90 minut. Moduł dotyczący słuchania ze zrozumieniem – trwa 20 minut i składa się z 20 pytań typu prawda/fałsz, sprawdza umiejętność słuchania selektywnego, a także wyłapywania z wysłuchanych nagrań ogólnego sensu oraz konkretnych detali. Nagrań odsłuchuje się tylko raz. Ostatni moduł to pisanie – trwa 30 minut, a do wykonania jest zadanie polegające na napisaniu wiadomości mailowej.
  • Część ustna – trwa do 15 minut. Zadania polegają na nawiązaniu kontaktu i przeprowadzeniu bezpośredniej rozmowy z innymi uczestnikami.

Wyniki

Na egzaminie TELC B1 można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Aby zdać test, należy otrzymać 60% możliwej maksymalnej liczby punktów, czyli co najmniej 60 punktów. Informacje o wynikach można uzyskać po 6 tygodniach od daty egzaminu. Po zdaniu egzaminu TELC uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie zaawansowania oraz załącznik do certyfikatu. Załącznik to dokument przedstawiający graficzną, punktową oraz procentową ilustrację wyników każdej części składowej egzaminu. Certyfikat ważny jest dożywotnio.

Cena egzaminu

Cena egzaminu TELC B1-B2 z języka polskiego do lipca 2024 wynosi: 899 zł, Cena dla kursantów Best wynosi: 750 zł

Cena egzaminu TELC B1 z języka niemieckiego do lipca 2024 wynosi: 849 zł, Cena dla kursantów Best wynosi: 700 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin TELC B1

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest TELC B1.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając TELC B1 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?