Egzamin WiDaF Basic

WiDaF Basic

WiDaF Basic (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to znany od wielu lat, rzetelny i obiektywny test badający znajomość języka niemieckiego w środowisku pracy oraz życia codziennego. WiDaF Basic jest przeznaczony dla osób na poziomach zaawansowania od A1 do B1 w skali CEFR. Tego egzaminu nie można nie zdać, gdyż otrzymana liczba punktów jest przypisana do odpowiedniego stopnia na skali. Zdający uzyskuje zatem wiarygodną informacje o tym, w jakim miejscu się aktualnie znajduje i ile jeszcze brakuje mu do osiągnięcia zamierzonego celu związanego z językiem niemieckim. Certyfikat WiDaF Basic to także lepsze szanse na rynku pracy. Uznają go największe firmy, takie jak Deloitte, Valeo, Deutsche Bank, Air France czy Siemens.

Organizator egzaminu

Francusko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Paryżu reprezentuje interesy 800 firm członkowskich i od ponad 70 lat wspiera francusko-niemieckie stosunki gospodarcze. Zespół Izby oferuje profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami z Francji i Niemiec. W 1996 r. specjaliści zrzeszeni w Izbie z myślą o potrzebach firm i rynku pracy opracowali testy z języka niemieckiego WiDaF i WiDaF Basic, oferując tym samym niezawodne narzędzie do oceny umiejętności językowych pracowników i kandydatów do pracy. Od 2020 r. „BEST” Centrum Egzaminacyjne współpracuje z Francusko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK France), w zawiązku z czym osoby zainteresowane zdaniem lub rejestracją na egzaminy WiDaF mogą to u nas bez problemu zrobić.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin WiDaF Basic i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy WiDaF Basic.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla biznesu

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby WiDaF Basic.

Opis egzaminu

Egzamin WiDaF Basic to propozycja dla osób, które potrzebują międzynarodowego, renomowanego i uznawanego certyfikatu potwierdzającego ich znajomość języka niemieckiego. Do egzaminu WiDaF Basic może przystąpić każdy, bez względu na stopień opanowania języka. Wyniki przedstawione są na sakli CEFR, a określona liczba punktów jest przypisana do jednego z trzech poziomów (od A1 do B1). Podczas egzaminu sprawdzane są umiejętności słuchania oraz czytania ze zrozumieniem (słownictwo i struktury gramatyczne). WiDaF Basic ma przyjemną formułę testu wielokrotnego wyboru. Tematy pojawiające się w zadaniach dotyczą najczęściej zagadnień takich jak: firma, administracja, kadry, finanse, bankowość czy sprzedaż i relacje handlowe, ale także tych związanych z życiem codziennym: podróże, kolacje biznesowe, rozmowy towarzyskie.

Jak wygląda struktura egzaminu?

Test WiDaF Basic składa się z 70 pytań wielokrotnego wyboru, obejmuje 3 części i trwa 60 minut.

  • Część I: Słownictwo i struktury gramatyczne, składa się z dwóch modułów (słownictwo i gramatyka), łącznie 30 pytań testowych.
  • Część II: Czytanie ze zrozumieniem, zawiera 10 pytań testowych.
  • Część III: Rozumienie ze słuchu, podzielona jest na 3 moduły (opis ilustracji, stwierdzenia ogólne, rozmowy), łącznie 30 pytań testowych.

Wyniki

Zdający otrzymują raport z ocenami cząstkowymi z każdej części egzaminu. Szczegółowy opis wyników przedstawia słabe i mocne strony zdającego. Certyfikat w formie papierowej jest przesyłany pocztą w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

Otrzymane punkty przekładają się na poziomy Rady Europy (CEFR) w następujący sposób:

  • A1- 0-125 pkt.
  • A2 – 126 – 165 pkt.
  • B1 – 166 – 180 pkt.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin WiDaF Basic

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest WiDaF Basic.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając WiDaF Basic w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?