Egzamin WiDaF

WiDaF

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to powszechnie znany, rzetelny i obiektywny test badający znajomość języka niemieckiego w środowisku pracy oraz życia społecznego. WiDaF jest propozycją kierowaną w szczególności do osób na wyższych poziomach zaawansowania – aż do poziomu C2 w skali CEFR. Tego egzaminu nie można nie zdać, gdyż otrzymana liczba punktów jest przypisana do odpowiedniego stopnia na skali. Zdający uzyskuje zatem wiarygodną informacje o tym, w jakim miejscu na ścieżce rozwoju językowego aktualnie się znajduje, i ile jeszcze mu brakuje do osiągnięcia zamierzonego celu związanego z językiem niemieckim. Certyfikat WiDaF to bezsprzecznie lepsze szanse na rynku pracy. Uznają go największe firmy, takie jak Deloitte, Valeo, Deutsche Bank, Air France czy Siemens, które same równie chętnie wykorzystują egzamin WiDaf do audytów językowych przeprowadzanych we własnych strukturach.

Organizator egzaminu

Francusko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Paryżu reprezentuje interesy 800 firm członkowskich i od ponad 70 lat wspiera francusko-niemieckie stosunki gospodarcze. Zespół Izby oferuje profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń oraz rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami z Francji i Niemiec. W 1996 r. specjaliści zrzeszeni w Izbie z myślą o potrzebach firm i rynku pracy opracowali test z języka niemieckiego WiDaF i WiDaF Basic, oferując tym samym niezawodne narzędzie do oceny umiejętności językowych pracowników i kandydatów do pracy. Od 2020 r. „BEST” Centrum Egzaminacyjne współpracuje z Francusko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK France), w zawiązku z czym osoby zainteresowane zdaniem lub rejestracją na egzaminy WiDaF mogą to u nas bez problemu zrobić.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin WiDaF i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy WiDaF.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla biznesu

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby WiDaF Basic.

Opis egzaminu

Egzamin WiDaF to propozycja dla osób, które potrzebują międzynarodowego, renomowanego i uznawanego certyfikatu potwierdzającego ich znajomość języka niemieckiego. Wyniki przedstawione są na sakli CEFR, a określona liczba punktów jest przypisana do jednego z pięciu poziomów (od A2 do C2). Podczas egzaminu sprawdzane są umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem z naciskiem na specyficzne słownictwo oraz struktury gramatyczne. WiDaF ma przyjemną formułę testu wielokrotnego wyboru. Tematy pojawiające się w zadaniach dotyczą najczęściej zagadnień takich jak: firma, administracja, kadry, finanse, bankowość czy sprzedaż i relacje handlowe, ale także tych związanych z życiem codziennym: podróże, kolacje biznesowe, negocjacje, rozmowy towarzyskie.

Jak wygląda struktura egzaminu?

Test WiDaF składa się z 150 pytań wielokrotnego wyboru, obejmuje 2 części i trwa ok. 3 godziny.

  • Część I: to trzy sekcje (słownictwo, gramatyka, czytanie), trwa 105 minut
  • Część II: rozumienie ze słuchu, trwa 45 minut.

Wyniki

Zdający otrzymują raport z ocenami cząstkowymi z każdej części egzaminu. Szczegółowy opis wyników przedstawia słabe i mocne strony zdającego. Certyfikat w formie papierowej jest przesyłany pocztą w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu. Otrzymane punkty przekładają się na poziomy Rady Europy (CEFR) w następujący sposób:

  • A2 – 0-246 pkt.
  • B1 – 247-495 pkt.
  • B2 – 496-735 pkt.
  • C1 – 736-897 pkt.
  • C2 – 898-990 pkt.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin WiDaF

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest WiDaF.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając WiDaF w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?