Szkoła

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Misja i cele BEST CJO

Misją i głównymi celami BEST CJO są:

1. profesjonalne kształcenie językowe wszystkich grup wiekowych i klientów z różnymi potrzebami językowymi,

2. pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności językowych na różnych poziomach zaawansowania (zgodnie z CEFR),

3. skuteczne nauczanie wszystkich 4 sprawności językowych do celów praktycznych z dużym akcentem na umiejętności komunikacyjne kursanta,

4. rzetelne przygotowywanie do egzaminów międzynarodowych i szkolnych oraz pomoc w zdobyciu certyfikatów językowych,

5. wdrażanie skutecznych metod nauczania opartych na nowych rozwiązaniach metodycznych i technologicznych,

6. uświadamianie, że nauka to nie tylko wkuwanie reguł i przerabianie podręcznika, ale także świetna zabawa z grami językowymi i dobrą atmosferą w czasie zajęć,

7. wykorzystywanie dużej ilości autentycznych filmów i nagrań w językach oryginalnych w procesie nauki do celów wzbogacania wiedzy o danym obszarze językowym i praktycznego wykorzystania umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

8. organizacja konkursów językowych (BEST Olimpiada Językowa) dla kursantów zainteresowanych rywalizacją i weryfikacją swojej wiedzy,

9. wzbogacanie nauki o zajęcia i imprezy kulturowe (w tym filmowe: BEST Festiwal Filmowy), dzięki którym, uczymy otwartości na świat i jego różnorodność,

10. umożliwienie kursantom korzystania z nabytej wiedzy językowej do celów dalszej edukacji, zatrudnienia, mobilności zawodowej, turystyki i kontaktów międzyludzkich.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij