Szkoła

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Nasze metody

BEST Communication Method®

BEST Communication Method® - autorska metoda, którą rozwijamy od 25 lat i na bieżąco doskonalimy pod okiem doświadczonych metodyków tak, aby mogła być jak najlepiej dostosowana do zmieniających się potrzeb językowych naszych Słuchaczy. Od samego początku koncentrujemy się na rozwijaniu u Kursantów przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych, takich jak swobodne mówienie, rozumienie oraz właściwa reakcja w danej sytuacji językowej. Takie podejście zakłada interakcyjne formy pracy. Zajęcia nie polegają na „przerabianiu podręcznika”. Stanowi on jedynie bazę. Dostrzegamy walory edukacyjne zawarte w materiałach autentycznych, które umożliwiają prezentowanie „żywego języka” w typowych kontekstach sytuacyjnych. Warto zaznaczyć, że w naszym podejściu, nie pomijamy zagadnień gramatycznych. Znajomość pewnych zasad językowych jest przecież istotnym elementem skutecznego porozumiewania się. Ich dobór uzależniamy od funkcji jaką pełnią w komunikacji.

Chętnie sięgamy po potencjał ukryty w nowych technologiach, które traktujemy nie tylko jako pomoc dydaktyczną, ale także świetne narzędzie do ćwiczenia samodzielnego wykorzystywania języka przez Słuchaczy. Zgodnie z naszymi założeniami, to Słuchacz stanowi najważniejszy punkt procesu dydaktycznego. Lektorzy oddają Kursantom przestrzeń, gwarantują jak największą swobodę tak, aby sami mogli działać, poszukiwać i odkrywać język. Zadaniem naszych lektorów jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także pobudzanie aktywności Słuchaczy, zachęcanie ich do wykorzystywania umiejętności językowych, które już posiadają oraz wykształcania i utrwalania sprawności oraz nawyków, które pozwolą im poradzić sobie, wybrnąć z różnych sytuacji językowych, z którymi przyjdzie im się zmierzyć poza salą lekcyjną.

Break down the language barrier
Elastic and individual
Skills development
Testing and improvement

 

Break down the language barrier
PRZEŁAMYWANIE BARIERY JĘZYKOWEJ

Potrzeby językowe naszych Kursantów są różne i nieustannie się zmieniają. Z naszych doświadczeń jasno wynika, że chęć przełamania tzw. bariery językowej pozostaje najważniejszą motywacją do zapisu na kursy językowe w naszych szkołach. Ogromna ilość osób boryka się z tym problemem. Ograniczony zasób słów, strach przed popełnieniem błędu, perfekcjonizm, niewielka praktyka, a także nieśmiałość powodują opór przed mówieniem, dyskomfort i niezręczność wypowiedzi. W naszym podejściu, płynna komunikacja jest celem nadrzędnym, a kreatywne i dynamiczne zajęcia środkiem do jego osiągania. Bez względu na poziom zaawansowania grupy, lektorzy prowadzą zajęcia wyłącznie w języku obcym i jak najbardziej angażują Uczestników do aktywnego udziału w kursie. Dbają o bezstresową atmosferę tak, aby Kursantom łatwiej było mówić i nie przejmować się popełnianymi błędami, które zdarzają się przecież także native speakerom. Co więcej, nasi lektorzy rozumieją jak ważna jest ich rola w uświadamianiu i eliminowaniu zachowań i złych nawyków, które utrudniają Kursantom przełamywanie bariery językowej. Te nawyki to np. skupianie się na niezrozumiałych słówkach zamiast na ogólnym sensie wypowiedzi, układanie zdań w głowie, przez co naturalność i płynność wypowiedzi jest ograniczana, czy odruchowe sięganie do słownika, zamiast próbowanie wyjaśnienia nieznanego słówka innymi, prostszymi słowami. Nasze zajęcia to okazja do treningu werbalnego i przekonania się, że każdy przy pomocy doświadczonego lektora może płynnie mówić w języku obcym i odnieść na tym polu swój osobisty sukces.

 

Elastic and individual
ELASTYCZNE I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

W ciągu dwudziestu pięciu lat funkcjonowania w branży szkół językowych, udało nam się wypracować szereg rozwiązań, dzięki którym możemy sprostać różnorodnym potrzebom językowym naszych Kursantów. Propozycja edukacyjna naszych szkół obejmuje standardowe kursy języka ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego dla przedstawicieli różnych branż zawodowych. Proponujemy także kursy przygotowujące do popularnych egzaminów międzynarodowych. Kursanci mogą wybrać zajęcia w różnych wymiarach godzin, w tygodniu lub w weekendy. Uczymy dorosłych, dzieci i młodzież. Od lat zainteresowaniem cieszą się wyjątkowe kursy dla pracujących na zmiany, a także dla osób, którym nie zależy na szybkim tempie nauki, a raczej na spokojnych i przyjemnych spotkaniach z językiem, lektorem i grupą osób mających podobne podejście do nauki języków obcych. W ostatnim czasie urozmaiciliśmy ofertę indywidulanych zajęć online i oddaliśmy do dyspozycji osób zainteresowanych taką formą nauki stronę, na której mogą w łatwy i szybki sposób wybrać i opłacić pakiet zajęć online dostoswany do ich potrzeb. Pokaźna liczba dostępnych wariantów sprawia, że w naszych szkołach każdy znajdzie rozwiązanie idealnie dopasowanie do celu nauki i własnych oczekiwań. Mocna pozycja na rynku, wiedza i doświadczenie sprawiają, że możemy pozwolić sobie na bycie elastycznym i zawsze na pierwszym miejscu stawiać indywidualne potrzeby Kursantów.

 

Skills development
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych podpowiada nam, jak istotne jest rozwijanie u Słuchaczy nie tylko podstawowych sprawności językowych, takich jak: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie, ale także umiejętności zorientowanych na działanie, które pomogą im odnosić sukcesy w zglobalizowanym świecie. Co zrobić, kiedy będąc za granicą trafimy na tekst pełen słów, których nie rozumiemy? Jak wyrażać swoje opinie i przedstawiać argumenty w dyskusji z osobą o innym zdaniu? Jak zachować się przy stole pełnym przedstawicieli innych kultur? Do realizacji tych zadań wymagane są stosowne działania językowe, ale także pewne kompetencje społeczne, do których zaliczyć można: nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur, zdolność pozyskiwania informacji czy umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji. Projektując zajęcia, staramy się wzbogacać je o takie elementy, jak np. wyzwania, dopasowane do wieku Kursantów zabawy i gry, dyskusje na ważne w danej kulturze tematy, odgrywanie scenek. Pomaga to rozwijać kompetencje międzykulturowe, ćwiczyć zachowania i reakcje, z którymi spotkają się ponownie w realnym życiu, ale także kształtować nowe sposoby myślenia i patrzenia na świat.

 

Sprawdzona BEST Communication Method® oraz opracowane rozwiązania edukacyjne, które cenią Kursanci za elastyczność I skuteczność, nie zwalniają nas od ciągłego ulepszania, testowania i samokontroli. System ankietowania, w którym Kursanci mogą wyrazić swoje opinie na temat jakości kształcenia pomaga nam reagować na wszelkie niedoskonałości, wyciągać wnioski i podejmować działania mające na celu jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb Kursantów. Bez wątpienia, nasza kadra to najlepsi i profesjonalni lektorzy, jednak także i oni poddawani są różnego rodzaju próbom. Metodycy w każdym roku szkolnym przeprowadzają hospitacje, dzięki którym mamy pewność, że zajęcia realizowane są zgodnie z założeniami metody i poszanowaniem indywidualnych potrzeb Kursantów. Lektorzy mają zapewnione wsparcie z zakresu metodyki i nigdy nie są pozostawieni sami sobie. W odniesieniu do naszych szkół, testowanie ma jeszcze jeden wymiar. Zanim Słuchacz zdecyduje się na zapis do konkretnej grupy, może wziąć udział w lekcji próbnej w różnych grupach i skorzystać z porad i sugestii lektorów i metodyków, która grupa, jaki poziom i jaki rodzaj kursu będą dla niego najlepsze i wyniesie z nich jak najwięcej korzyści.

 

Więcej o BEST Communication Method®

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij