Angielski kursy specjalistyczne

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień I grupa ANS1

Gramatyka

 • Być – odmiana w liczbie pojedynczej
 • Pytania – inwersja
 • Liczba mnoga
 • Być – odmiana pełna
 • Przeczenia
 • Krótkie odpowiedzi -yes, she is
 • Do, don’t – zakazy i nakazy
 • Zaimki dzierżawcze  – Her, his, my, your
 • a/an it is…/ they are…zaimki miejsca
 • Liczba mnoga i pojedyncza rzeczowników
 • Can, Cannot – odmiana i zastosowanie
 • Przyimki – and, or
 • There is/ There are – zastosowanie an, some, any
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Pytania – tworzenie pytań
 • Have Got – odmiana i zastosowanie
 • Zaimki dzierżawcze – cd i rozszerzenie
 • Dopełniacz saksoński
 • Wyrażanie posiadania – OF
 • Present Simple
 • Liczebniki porządkowe
 • Prezent Simple rozkazy

Słownictwo

 • Pytania osobiste
 • Pytania o samopoczucie
 • Zawody, praca
 • Prośby o pomoc
 • Kolory – What colour is..?
 • Tytuły (MS, Mr)
 • Przymiotniki pochodzące od krajów i ich zastosowanie
 • Literowanie (can you spell…?)
 • Do you speak…?
 • W kawiarni – mini rozmówki
 • Opisywanie preferencji – I like…, I don’t like, I hate…
 • Kolory – powtórka i rozszerzenie słownictwa
 • Kształty
 • Materiały
 • Przymiotniki określające dom i pokoje – przypomnienie i rozszerzenie słownictwa
 • Opisywanie domów, przemeblowywanie
 • Sklep – mini rozmówki
 • Pytanie o koszt, rozmiar, cenę
 • Wypełnianie kwestionariuszy osobowych (np. karty lotniskowe, meldunek, itp.)
 • Opisywanie rodziny (zdjęcia rodzinne) Opisywanie osób
 • Wyrażanie posiadania (of, ‘s)
 • Where you live…? What time…? What do you do on…?
 • Opis codziennych czynności
 • Mini rozmówki – zwiedzanie miasta i pytanie o drogę I am looking for…Can you …?
 • Czynności codzienne – czasowniki i częstotliwość

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień II grupa ANS2

Gramatyka

 • Czasownik – ‘to be’
 • Podstawowe pytania konwersacyjne
 • Present simple
 • “Present Simple – określniki czasu
 • Present Simple i Present Continuous – porównanie czasów
 • Present Simple oraz Present Continuous
 • Some i Any
 • Past Simple. I would like to
 • Past Simple. Likes/ dislikes – czasowniki
 • Past Continuous
 • Past Simple oraz Past Continuous – porównanie
 • ‘While’ oraz ‘When’
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • ‘Too much’, ‘Too many’ ‘Enough’, itd.
 • Stopniowanie przymiotników
 • Formy wyrażania przyszłości – present simple, present continuous, will, to be going to oraz shall.
 • Question tags
 • Pytania
 • Pytania o dopełnienie i podmiot

Słownictwo

 • Przymiotniki opisujące samopoczucie
 • Nazwy zawodów
 • Zakupy – rodzaje sklepów,     zwroty , dialogi
 • Ubrania
 • Czasowniki – ‘go with’, ‘suit’ oraz ‘fit’
 • Restauracja – zwroty oraz słownictwo
 • Jedzenie – słownictwo
 • Edukacja – słownictwo
 • Rozmowy telefoniczne – zwroty oraz słownictwo, podawanie numeru telefonu
 • Czynności codzienne – słownictwo
 • Słownictwo – rzeczy niezbędne
 • Stereotypy
 • Rozkład lotów – słownictwo.
 • Podróżowanie – zwroty
 • Słownictwo – osobowość
 • Roczpoczynanie konwersacji – zwroty.