Angielski "na spokojnie"

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień III grupa ANS3

Gramatyka

 • Present Simple – upodobania, przysłówki częstotliwości, Present Continuous w odniesieniu do teraźniejszości;
 • Past Simple – powtórzenie, Present Perfect – utrwalenie, wykazywanie różnic mięzy dwoma czasami i sposobem ich wykorzystywania, zadawanie pytań;
 • Czas przyszły – konstrukcja “be going to”, Present Continuous, zdanie względne określające;
 • Stopniowanie przymiotników, pytania pośrednie;
 • Czasowniki modalne – zobowiązanie i udzielanie pozwolenia, Present Prefect – różnica między “for” i “since”, dawne nawyki – “used to”;
 • Wyrażanie przypuszczenia – czasowniki modalne, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określanie ilości – too (much/many), (not) enough, pierwszy okres warunkowy, czasownik w formie bezokolicznika i czasownika odrzeczownikowego;
 • Present Perfect – just, yet, already; Past Perfect – wprowadzenie, czasowniki z dwoma dopełnieniami, dawne nawyki – would, rodzajniki, decyzje i plany na przyszłość – “be going to” i “will”;
 • Drugi okres warunkowy, mowa zależna.

Słownictwo

 • Kolokacje związane z planem dnia, przymiotniki opisujące dzień, zwroty związane z czasem;
 • Słownictwo z dziedziny “music” i “osiągnięcia”;
 • Słownictwo związane z tematyką “przyjaźń” i “nawyki”, rzeczowniki opisujące okresy naszego życia;
 • Słownictwo związane z tematem “geografia” i “miejsca w mieście”, przymiotniki opisujące miejsca, zwroty opisujące wygląd i osobowość, słownictwo z dziedziny “części ciała” i “choroby”;
 • Słownictwo z zakresu: słownictwo z dziedziny “transport” i “podróżowanie”, sposoby witania się, wręczanie podarunków, czasowniki w formie bezokolicznika i rzeczowniki odczasownikowe, słownictwo z dziedziny “wywieranie wpływu na innych”, “media”, czasowniki frazowe “prędkość”, “praca” i “zbrodnia”, czasowniki frazowe z dziedziny “związki z ludźmi”, wyrazy opisujące wymiary, pomiary i rozmiary;
 • Słownictwo z dziedziny “pieniądze”, kolokacje – czasowniki i przyimki.