Chiński - Best Centrum

Chiński

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa CHŃ1

Gramatyka

 • Tworzenie zdań.
 • Partykuły “ma” oraz “de”.
 • Zmiany tonów wyrazu “yi”.
 • Partykuła “ba” oraz poprawne akcentowanie zdań.
 • Zwracanie się do ludzi, poprzez dodanie wyrazów oznaczających szacunek.
 • Używanie prawidłowej konstrucji zdań (podmiot orzeczenie przedmiot), poznanie wyrażeń liczebnikowych.
 • Wyrażenia przymiotnikowe i przysłówkowe; łączniki “ye” oraz “dou”.
 • Pytania specjalne, wyrazy “zai” oraz “gei”.
 • Formy twierdzące i przeczące wyrażeń przymiotnikowych.

Słownictwo

 • Liczebniki.
 • Słownictwo umożliwiające rozpoznanie podstawowych pojęć (poczta, bank, jedzenie itd.).
 • Wzbogacenie słownictwa opisującego produkty żywnościowe.
 • Słownictwo umożliwiające dokonanie podstawowych operacji bankowych.
 • Słownictwo dot. biura.
 • Słownictwo dot. zawodów.
 • Słownictwo dot. przedmiotów oraz szkolnictwa.
 • Słownictwo dot. życia codziennego.

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa CHŃ1+

Gramatyka

 • Tworzenie zdań dokonanych.
 • Partykuła “le”.
 • Słownictwo związane z miarami.
 • Wyrażenia “du” oraz “zui”.
 • Wyrażenia “xian… ranhou…”, “zheng zai”.
 • Wyrażenie “(shi)… haishi…”.
 • Wyrażenia “…dehua…jiu”.
 • Wyrażenia “jiu” oraz “cai”.
 • Dokładniejsze przedstawienie partykuły “le”, Wyrażenie “de”.

Słownictwo

 • Słownictwo umożliwiające codzienną komunikację.
 • Strony świata, kierunki.
 • Różnice w liczebniku 2.
 • pory roku.
 • Struktura aglomeracyjnej miasta.
 • Słownictwo dot. spędzania czasu wolnego.
 • Słownictwo dot. kulinariów.
 • Słownictwo dot. życia codziennego (poszerzone).