Niderlandzki

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa NL1

Gramatyka

 • alfabet; zaimki osobowe oraz dzierżawcze (1);
 • miejsce podmiotu i orzeczenia w zdaniu oznajmującym i pytającym; rodzajniki; liczebniki główne; długie i krótkie, otwarte i zamknięte samogłoski (1)
 • znaczenie wyrazu “er” w zdaniu (1); zaimki w formie dopełnieniowej (1); funkcja czasownika “gaan”; zaimki pytające; czasownik “hebben” (mieć) jego użycie i funkcje; długie i krótkie, otwarte i zamknięte samogłoski (2)
 • czas przyszły, czasownik “zullen”; czasowniki rozdzielnie złożone; konstrukcja “om…te”; przeczenie “niet” (1); czasownik nieregularny “hebben” (mieć)
 • użycie czasowników “kunnen” (móc) i “mogen” (móc), różnice i funkcje; przeczenie “niet” (2); odmiana przymiotników; czasownik nieregularny “willen” (chcieć)
 • zaimki osobowe w formie dopełnieniowej (2); liczba mnoga rzeczowników; stopniowanie przymiotników (1); przeczenie “geen” i jego funkcja
 • długie i krótkie samogłoski (2), spółgłoski; stopniowanie przymiotników; zaimki wskazujące pełniące funkcję podmiotu w zdaniu
 • przeczenie “niet” i jego miejsce w zdaniu (2); zaimki dzierżawcze (2); spójniki współrzędne/spójniki nadrzędne ich funkcja oraz wpływ spójników na szyk zdania
 • zaimki zwrotne / czasowniki zwrotne; czas przeszły dokonany/niedokonany; szyk zdania w czasie przeszłym dokonanym/niedokonanym; “waarnaartoe” i “waarheen”
 • wyraz “er” (2) jako podmiot gramatyczny, przysłówek, okolicznik czasu, zaimek osobowy przy określaniu ilości, czas zaprzeszły

Słownictwo

 • formy przedstawiania siebie i innych;
 • dane osobowe: imię, nazwisko, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania
 • pozdrowienia, powitania i pożegnania; słownictwo związane z pytaniem o samopoczucie, nastrój itp.; słowa związane z określaniem czasu
 • dni tygodnia, miesiące, pory roku i dnia; słownictwo związane ze spędzaniem wolnego czasu
 • restauracja, bar, kawiarnia; napoje i potrawy, produkty spożywcze; zamawianie potraw, rezerwowanie stolików
 • słownictwo związane z precyzowaniem wypowiedzi, powtórzeniem, wyjaśnieniem wypowiedzi; w taksówce, w restauracji, w teatrze; czas wolny
 • w sklepie warzywnym, na targu, w sklepie obuwniczym, w domu towarowym; słownictwo związane z określaniem wagi i ceny; artykułowanie preferencji
 • u szewca, u krawca, słownictwo związane z odzieżą, miary, długości, wielkość, rozmiar; opisywanie rzeczy, przedmiotów
 • słownictwo związane z podróżą, przemieszczaniem się: na ulicy, na dworcu kolejowym, w tramwaju; wskazywanie drogi, kierunku, strony, orientacja
 • podróż do Królestwa Niderlandów (Koninkrijk der Nederlanden), Holandia – kraj i jego mieszkańcy, charakterystyczne słownictwo, różnice wymowy, specyfika, ciekawostki

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa NL1+

Gramatyka

 • czas terażniejszy/przyszły
 • spójniki podrzędne/współrzędne
 • zaimki osobowe
 • przeczenie niet/geen
 • czasowniki rozdzielnie złożone
 • odmiana przymiotników
 • długie i krótkie samogłoski
 • spółgłoski stopniowanie przymiotników
 • zaimki wskazujące pełniące funkcję podmiotu w zdaniu
 • przeczenie “niet” i jego miejsce w zdaniu
 • zaimki dzierżawcze
 • spójniki współrzędne/spójniki nadrzędne ich funkcja oraz wpływ spójników na szyk zdania
 • zaimki zwrotne / czasowniki zwrotne
 • wprowadzenie do czasu przeszłego dokonanego
 • szyk zdania w czasie przeszłym dokonanym
 • “waarnaartoe” i “waarheen”
 • wyraz “er” (1) jako podmiot gramatyczny, przysłówek, okolicznik czasu, zaimek osobowy przy określaniu ilości
 • wyraz “er” (2) jako podmiot gramatyczny, przysłówek, okolicznik czasu, zaimek osobowy przy określaniu ilości
 • czas przeszły niedokonany
 • czasowniki rozdzielnie złożone
 • Szyk zdania złożonego, spójniki podrzędne i nadrzędne

Słownictwo

 • w sklepie warzywnym
 • na targu
 • w sklepie obuwniczym
 • w domu towarowym
 • słownictwo związane z określaniem wagi i ceny
 • artykułowanie preferencji
 • u szewca
 • u krawca
 • słownictwo związane z odzieżą
 • iemand (ktoś), iets (coś)
 • miary, długości, wielkość, rozmiar
 • opisywanie rzeczy, przedmiotów
 • słownictwo związane z podróżą, przemieszczaniem się: na ulicy, na dworcu kolejowym, w tramwaju; wskazywanie drogi, kierunku, strony, orientacja
 • rozmowa telefoniczna
 • na poczcie, wysyłanie paczki, listu
 • w banku, zakładanie konta osobistego, przelewy
 • gazety, czasopisma, czytelnictwo, tytuły gazet
 • wyliczanie (po, pierwsze, po drugie; na zakończenie, kończąc)
 • słownictwo związane z komputerem
 • film i telewizja
 • sklepowe promocje