Norweski

Zajęcia 1 x co 2 tygodnie po 180 minut

grupa NOR1

Gramatyka

 • Odmiana czasownika nieregularnego: być
 • Odmiana czasownikow regularnych w czasie teraźniejszym
 • Zaimki osobowe w mianowniku
 • Zaimki osobowe w funkcji dopelnienia
 • Rodzajnik nieokreślony i określony
 • Liczba mnoga rzeczownika
 • Liczebniki główne
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Użycie rodzajnika
 • Użycie rzeczownika bez rodzajnika
 • Dopelniacz rzeczownika
 • Odmiana czasownikow zwrotnych
 • Przyimki
 • Opisywanie miejsc i umiejscawianie przedmiotów
 • Wyrażenia z forst i etterpa
 • Czasowniki modalne
 • Bezokolicznik w jezyku norweskim
 • Przymiotnik w jezyku norweskim – forma określona i nieokreślona
 • Det jako podmiot
 • Pytania szczególowe z zaimkiem pytajacym
 • Czas przyszły
 • Stopniowanie regularne przymiotnika
 • Tryb rozkazujacy
 • Nieregularne stopniowanie przymiotnika i przyslówka
 • Praeteritum.
 • Zaimki dzierżawcze
 • Liczebniki porządkowe
 • Praeteritum – zastosowanie
 • Praeteritum czasownikow nieregularnych
 • Perfektum i Plusquamperfektum – budowa i użycie
 • Zdania złożone

Słownictwo

 • Przedstawianie się
 • Nazwy krajów i języków
 • Wiek
 • Stan cywilny
 • Hobby i zainteresowania
 • Opowiadanie o własnej rodzinie
 • Robienie zakupów
 • Układanie dialogów
 • Podawanie cen produktów
 • Nazwy kolorów
 • Nazwy posiłkow
 • Nazwy produktów spożywczych
 • W kuchni. “Co jesz na …?”
 • W restauracji
 • Czynności w ciagu dnia
 • Mój dzien
 • Zegar, kalendarz
 • Opis mieszkania i domu
 • Nazwy pomieszczen i czynnosci z nimi związanych
 • Nazwy budynków
 • Nazwy budynków w mieście
 • Orientacja w mieście
 • W centrum handlowym
 • Robienie zakupów
 • Nazwy ubrań
 • Pogoda
 • Opisywanie zjawisk atmosferycznych
 • W kawiarni
 • Układanie dialogów
 • Pogoda w Norwegii
 • Co ubrać w jaką pogode?
 • Rozmowa telefoniczna
 • W kuchni, przepisy kulinarne
 • “Co robiłes w trakcie wakacji?”
 • Zamawianie biletu
 • Pytanie o szczegóły podróży
 • “Omar przyjechał do Norwegii”
 • Opisywanie swojego trybu życia
 • Praca, zawody, słownictwo związane z pracą
 • Umowa o pracę

Zajęcia 1 x co 2 tygodnie po 180 minut

Stopień I grupa NOR1+

Gramatyka

 • Czas przeszły preteritum, grupa I i II, czasowniki nieregularne ha, bli, gjøre, gå, przymiotnik liten.
 • Czas przeszły preteritum i perfektum grupa I, II, III i IV, użycie, okoliczniki czasu używane w konstrukcjach czasu przeszłego preteritum.
 • Czas przeszły preteritum i perfektum – czasowniki nieregularne, spójniki, przyimki: i, pa, zaimki osobowe w dopełnieniu.
 • Zaimki wskazujące: denne, den, mowa zależna, spójniki:at, om.
 • Tryb rozkazujący, zdania względne z spójnikiem som.
 • Zaimki zwrotne, przysłówki.
 • Konstrukcja ze spójniekiem: nar, stopniowanie przymiotnika, zdania porównawcze.
 • Zaimki zwrotne, zdania ze spójnikiem fordi, der for.
 • Konstrukcja zdania podrzędnego z negacją.

Słownictwo

 • Nazwy produktów spożywczych, działy w sklepie, zwroty używane podczas robienia zakupów.
 • Zawody, czynności wykonywane w pracy, zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego.
 • Zwroty używane podczas rozmów telefonicznych, pomieszczenia w domu, nazwy mebli, opis pokoju.
 • Zwroty używane w sklepie, na dworcu kolejowym, autobusowym, lotnisku oraz przy składaniu propozycji.
 • Zwroty używane przy dyskusji, składaniu komplementów, rozkazy i prośby.
 • Umawianie się na wizytę u lekarza, u lekarza, zwroty opisujące samopoczucie, wyrażające prośbę.
 • Zwroty potrzebne do opisu rodziny, osoby, obrazka.
 • Zwroty potrzebne do składania propozycji, zaproszenia, w restauracji, święta.
 • Przedmioty w szkole, system szkolnictwa.