Regulamin Best CJO

Regulamin BEST CJO dostępny jest w Sekretariatach BEST CJO oraz wywieszony jest w gablotach w każdym oddziale BEST CJO w formie papierowej.

Regulamin BEST CJO zweryfikowany został przez Kancelarie Adwokacką Adwokat Artur Frydrych  z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 16/32.