Dla firm

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Audyt językowy

Audyt Językowy

To nasza oferta, którą polecamy wszystkim firmom i instytucjom, które zainteresowane są najwyższym poziomem szkolenia oraz niezależną oceną kompetencji językowej swoich pracowników.  

Audyt językowy polega na wprowadzeniu regularnego testowania umiejętności językowych przez zewnętrzną kapitułę egzaminacyjną.  

Testowanie zewnętrzne wiąże się z szeregiem korzyści dla firm i ich pracowników:

  • pozwala na dokonanie oceny efektywności pracownika w obcojęzycznym środowisku pracy,
  • umożliwia skuteczniejsze kwalifikowanie pracowników do zadań zagranicznych,
  • regularne sprawdzanie efektywności szkoleń daje działom HR poczucie bezpieczeństwa oraz kontroli wydatków przeznaczonych na rozwój pracowników,
  • ułatwia podejmowanie decyzji personalnych oraz ustalaniu ścieżek rozwoju,
  • podnosi motywację pracowników do nauki,
  • pozytywnie wpływa na frekwencję na zajęciach 
W naszej ofercie mamy wiele różnych egzaminów językowych, tutaj w kilku słowach chcieliśmy Państwu przedstawić te, które mogą być skutecznie wykorzystywane do audytu językowego.
Język angielski 

TOEIC Listening and Reading (ETS Global)

Egzamin typu testowego (test poziomujący), sprawdzający znajomość języka angielskiego w środowisku pracy. Popularny wśród pracodawców. Skuteczny zarówno w procesie rekrutacji, jak i jako narzędzie audytu językowego na rozpoczęcie i zakończenie kursu językowego. Sesje są organizowane zarówno jako sesje otwarte ne terenie Best Tychy, jak również sesje na zamówienie klienta w dowolnym termninie, na terenie firmy zamawiającego. Certyfikaty papierowe można uzyskać nawet już około 2-3 tygodnie po sesji.
Więcej informacji na temat tego egzaminu można znaleźć TUTAJ.

LanguageCert Test of English LTE (LanguageCert)

Egzamin typu testowego zdawany online. Forma egzaminu umożliwia podejście do egzaminu w dowolnym miejscu i czasie dogodnym dla zdającego przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i wiarygodności. Po wykupieniu w Best vouchera na egzamin zdający sam decyduje, jaki termin egzaminu wybiera i może go zmienić bez ponoszenia kosztów do 48h przed sesją. Wstępne wyniki otrzymuje się bezpośrednio po teście, a wyniki oficjalne po 3 dniach roboczych.
Więcej informacji na temat tego egzaminu można znaleźć TUTAJ

Versant (Pearson)

Egzamin zdawany online z języka angielskiego, a także arabskiego, holenderskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Sprawdza wszystkie umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie). Pozwala oszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym testowaniem.
Więcej informacji na temat tego egzaminu można znaleźć TUTAJ.

Level i Benchmark (Pearson)

Egzaminy zdawane online z języka angielskiego. Level Test (typ poziomujący) pozwala szybko i precyzyjnie określić poziom znajomości języka. Może zawierać rownież część ustną. Benchmark test sprawdza znajomość języka angielskiego już na konkretnym poziomie, umożliwia precyzyjne monitorowanie postępów w nauce. Te egzaminy pozwalają oszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym testowaniem.
Więcej informacji na temat tych egzaminów można znaleźć TUTAJ.

Język niemiecki 

WIDAF (Niemiecko-francuska Izba Handlowa)

Egzamin w typie testu poziomującego, zdawany w sesji pisemnej na terenie Best Tychy lub u zamawijącego w sesji na żądanie. Egzamin WIDAF poziomuje w skali CEFR od poziomu A2 do poziomu C2, jest egzaminem operującym słownictwem w środowisku pracy.
Dla osób, które posługują się jezykiem niemieckim na nieco mniej zaawansowanym poziomie proponujemy egzamin WIDAF Basic (A1-B1).

Więcej informacji na temat obu tych egzaminów można znaleźć TUTAJ.

Inne języki 

Pipplet (ETS Global)

Jest to nowatorski egzamin poziomujący. Daje informację o poziomie zdającego wg skali CEFR (A1-C2), ale inaczej niż większość testów poziomujących opiera się na części mówionej i pisanej. Jest krótki (ok. 30 minut), zdawany online - daje to możliwość zdawania go w dogodnym miejscu i czasie. Dostępny jest z około trzydziestu języków (np angielski, niemiecki, włoski, czeski, polski, a nawet hebrajski, japoński i turecki). Jeśli potrzebujecie Państwo sprawdzić u swoich pracowników znajomość języka mniej popularnego niż angielski Pipplet będzie idealny do tego celu.

Więcej informacji na temat tego egzaminu można znaleźć  TUTAJ.

 


W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt:

Magdalena Ryś
Menadżer ds. handlowych
szkolenia@bestcentrum.pl
+48 502 188 432 

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij