Dla firm

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Audyt językowy

Audyt Językowy

To nasza oferta, którą polecamy wszystkim firmom i instytucjom, które zainteresowane są najwyższym poziomem szkolenia oraz niezależną oceną kompetencji językowej swoich pracowników.  

Audyt językowy polega na wprowadzeniu regularnego testowania umiejętności językowych przez zewnętrzną kapitułę egzaminacyjną.  

Testowanie zewnętrzne wiąże się z szeregiem korzyści dla firm i ich pracowników:

 • pozwala na dokonanie oceny efektywności pracownika w anglojęzycznym środowisku pracy,
 • umożliwia skuteczniejsze kwalifikowanie pracowników do zadań zagranicznych,
 • regularne sprawdzanie efektywności szkoleń daje działom HR poczucie bezpieczeństwa oraz kontroli wydatków przeznaczonych na rozwój pracowników,
 • ułatwia podejmowanie decyzji personalnych oraz ustalaniu ścieżek rozwoju,
 • podnosi motywację pracowników do nauki,
 • pozytywnie wpływa na frekwencję na zajęciach.
   
Język angielski 

LCCI IQ to egzaminy Londyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej o profilu niemalże wyłącznie biznesowym, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego różnych działów firmy, m.in.: Book-keeping, Accounting, Advertising, Public Relations, Marketing, Practical ICT Skills i inne.

Do najpopularniejszych pracodawców, uwzględniających certyfikaty LCCI w procesach rekrutacyjnych i ścieżkach awansu, należą:

 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • NBP
 • PZU
 • Credit Suisse
 • Sony
 • Provident
 • BP
 • GlaxoSmithKline
 • Hawlett Packard
 • PepsiCo
 • AXA
 • Storck
 • Ernst &Young
 • i inni 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom - BEST zorganizuje egzaminy LCCI w podanym przez Państwa miejscu i terminie.

 

Finansowe i ilościowe (Financial and Quantitative)

Introductory Certificate in Book - keeping, Book-keeping (Level 1), Book-keeping and Accounts (Level2), Accounting (Level 3), Financial Accounting / International Accounting (IAS) (Level 4), Commercial Calculations ( Level 1), Business Calculations (Level 2), Advanced Business Calculations (Level 3), Business Statistic (Level 2 / Level 3), Management Accounting (Level 3). 

Firma, administracja i informatyka (Business, Administration and IT Qualifications)

Business Administration (Level 1/ Level 2/ Level 3), Business and Industrial Administration (Level 3), Business Practice (Level 2/ Level 3), Certificate in Administration - Business and People (Level 2/ Level 3), Certificate and Practice of Management (Level 3), The Legal Environment (Level 4), Practical ICT Skills (Level 1/ Level 2/ Level 3).

Egzaminy sekretarsko-asystenckie (Secretarial Qualifications)

Audio Transcription (Level 1/ Level 2/ Level 3/Level 4), Meetings (Level 2/ Level 3), Text Production (Level 1/ Level 2/ Level 3).

Sprzedaż i marketing (Sales and Marketing)

Introductory Certificate in Marketing, Marketing (Level 2/ Level 3), Internet Marketing (Level 3), eCommerce (Level 2/ Level 3), Advertising (Level 3), Customer Service (Level 2/ Level 3), Public Relations (Level 2/ Level 3), Selling and Sales Management (Level 3).

 

W specjalnej ofercie BEST CJO dostępne są również egzaminy i dyplomy grupowe

 

Poziom Nazwa zestawu Wymagania Egzaminy składowe
1

Group Certificate in
Foundations of Business

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 12 miesięcy

1) Book-keeping
2) English for Business lub English for Commerce
3) Business Administration lub Commercial Calculations

1

Group Certificate in
Business English and IT

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

1) Using the Internet
2) Practical ICT Skills
3) English for Business

1

Group Certificate in
IT for Business

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

1) Using the Internet
2) Business Administration
3) Practical ICT Skills

1

Group Certificate in
English  for the Tourism Industry

Zdanie 2 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

1) Written English for Tourism
2) Spoken English for Industry and Commerce

1

Diploma in Administration

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

1) Business Administration
2) English for Business
3) jeden z: Audio Transcription, Practical Word Processing, Text Production, Practical ICT Skills

2

Group Certificate in English for the Tourism Industry

Zdanie 2 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

1) Written English for Tourism
2) Spoken English for Industry and Commerce

2

Group Certificate in Business Studies

Zdanie 6 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Book-keeping and Accounts
b) Business Administration
c) Business Calculations
d) English for Business lub English for Commerce (z częścią ustną) 
e) dwa dowolne inne egzaminy Poziomu 2

 2

Group Certificate in Book-keeping and Accounts

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 12 miesięcy

a) Book-keeping and Accounts
b) dwa z: Business Calculations, Business Statistics, Cost Accounting, Practical ICT Skills, English for Business, English for Commerce

 2

Diploma in Marketing

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Customer Sernice
b) Marketing
c) eCommerce lub Practical ICT Skills

2

Diploma in Business Administration

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Business Administration
b) Business Practice lub Meetings
c) Practical ICT Skills

2

Diploma in Secretarial Administration

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Business Administration
b) English for Business
c) jeden z: Audio Transcription, Text Production, Practical ICT Skills

3

Group Diploma in Accounting

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy 

a) Accounting lub Accounting IAS
b) dwa inne z puli Group Diploma*

3

Group Diploma in Cost Accounting

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy 

a) Cost Accounting
b) dwa inne z puli Group Diploma*

3

Group Diploma in Management Accounting

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy 

a) Management Accounting
b) dwa inne z puli Group Diploma*

3

Group Diploma in Business and Industrial Administration

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy 

a) Business and Industrial Administration
b) dwa inne z puli Group Diploma*

3

Group Diploma in Marketing

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy

a) Marketing
b) dwa inne z puli Group Diploma*

3

Group Diploma in Principles and Practice of Management

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy

a) Principles and Practice of Management
b) Business and Industrial Administration
c) jeden inny z puli Group Diploma*

3

Group Diploma in Public Relations

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy

a) Public Relations
b) Marketing
c) jeden inny z puli Group Diploma*

3

Group Diploma in Selling and Sales Management

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy

a) Selling and Sales Management
b) Marketing
c) jeden inny z puli Group Diploma*

3

Private Secretary’s Diploma

Zdanie 4 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Business Administration
b) Business Practice lub Meetings
c) Level 2 English for Business
d) jeden z: Audio Transcription, Text Production, Practical ICT Skills

3

Diploma in Business Administration

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Business Administration
b) Business Practice lub Meetings
c) Practical ICT Skills

3

Diploma in Managerial Principles

Zdanie 6 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Business and Industrial Administration
b) Principles and Practice of Management
c) inne 4 egzaminy z puli 3 Poziomu**

3

Diploma in Marketing

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Marketing
b) dwa z: Advertising, Customer Service, Public Relations, Selling and Sales Management

3

Group Diploma in Advertising

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 3 miesięcy

a) Advertising
b) Marketing
c) jeden inny z puli Group Diploma*

3

Diploma in Business Studies

Zdanie 3 egzaminów w ciągu 12 miesięcy

dowolne 3 z: Accounting lub Accounting (IAS), Advanced Business Calculations, Advertising, Business Practice, Business Administration, Business and Industrial Administration, Business Statistics, Cost Accounting, Customer Service, English for Business lub English for Commerce, Management Accounting, Marketing, Principles and Practice of Management, Public Relations, Selling and Sales Management

4

Executive Secretary’s Diploma

Zdanie 5 egzaminów w ciągu 24 miesięcy

a) Principles and Practice of Management
b) English for Business
c) Meetings
d) Practical ICT Skills
e) Audio Transcription lub The Legal Environment

 W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt:

Magdalena Ryś
Kierownik ds. kluczowych klientów
szkolenia@bestcentrum.pl
+48 502 188 432 

Zachęcam także do odwiedzania strony internetowej www.lcci.org.pl

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij