EFS

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Czas na zmiany

CZAS NA ZMIANY - Projekt zakończony

 loga_na_wwwv640_1283090657.JPG 
www.efs.gov.pl            www.pokl.gov.pl Bezpłatne szkolenia dofinansowane przez EFS dla osób pracujących na zmiany.
 
Projekt obejmuje bezpłatne kursy: JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO I WŁOSKIEGO metodą komunikatywną,wraz z KURSEM SZYBKIEGO CZYTANIA I ZAPAMIĘTYWANIA.
 

REKRUTACJA 

Od 12 kwietnia do 15 maja 2010 (decyduje kolejność zgłoszeń).

DOKUMENTY
Wymagane dokumenty rekrutacyjne: 
kserokopia dowodu tożsamości 
formularz rekrutacyjny - do pobrania 
zaświadczenie o zatrudnieniu - do pobrania
 
REKRUTACJA GDZIE I KIEDY
Adresy biur rekrutacji i godziny rekrutacji, 
w których należy złożyć w/w komplet dokumentów:
 

- biuro projektu w Tychach, ul. Kopernika 1B, tel. 32 217 78 01 - czynne:
 
poniedziałek:            10.00-18.00                  
środa:                       10.00-18.00

- biuro projektu w Bieruniu, ul. Macieja 1, tel. 32 216 53 86 - czynne:
  
wtorek:                    10.00-18.00 
czwartek:                  10.00-18.00
 
- biuro projektu w Pszczynie, Plac Targowy 15 (II Piętro), tel. 32 447 07 23 - czynne:
 
poniedziałek:             10.00-18.00 
środa:                        10.00-18.00
 
- biuro projektu w Czechowicach Dziedzicach, Kolejowa 15 (I piętro),  tel. 32 215 21 88  - czynne:
  
wtorek                       10.00-18.00 
czwartek                    10.00-18.00
 
OGÓLNA HIERARCHIA REKRUTACJI:
osoby powyżej 18 roku życia, pracujące w systemie zmianowym woj. śląskiego 
płeć ( min. 124 kobiety )
poziom znajomości języka obcego - w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikują się osoby o najniższej znajomościwybranego języka 
częstotliwość udziału w szkoleniach w okresie ostatnich 3 lat - w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osobydeklarujące najrzadszy udział w szkoleniach 
limit do 20% uczestników zatrudnionych u jednego pracodawcy 
kolejność zgłoszeń
"SYSTEM POWTÓRKOWY" – JAK TO DZIAŁA?
 
Zajęcia będą odbywały się w oddziałach BEST CJO w:
- Tychach (80 osób: 40 angielski, 20 niemiecki, 20 włoski)
- Bieruniu (40 osób: 30 angielski, 10 niemiecki), 
- Pszczynie (40 osób: 30 angielski, 10 niemiecki), 
- Czechowicach-Dziedzicach (40 osób: 20 angielski, 20 niemiecki)
w SYSTEMIE POWTÓRKOWYM umożliwiającym naukę osobom pracującym na zmiany
Kursy rozpoczynają się 10 czerwca 2010 zajęciami mnemotechniki, natomiast od września 2010 do czerwca 2011odbywać się będą zajęcia językowe.
 
Mnemotechniki, czyli "Kurs szybkiego czytania i zapamiętywania" obejmuje 24 godziny lekcyjne w tym 12 godzinlekcyjnych porannych i 12 godzin lekcyjnych popołudniowych przez okres 3 tygodni (1 godzina lekcyjna = 40 minut.).Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu.
 
Każdy kurs językowy obejmuje 225 godzin lekcyjnych (150 godzin porannych i 75 godzin powtórek popołudniami).  
- Zajęcia językowe poranne będą trwać 2 godziny lekcyjne (80 minut) i odbywać się będą w poniedziałki i środy (lub wewtorki i czwartki) pomiędzy godziną 9.00 a 12.00 
W trakcie 80 minut - pierwsze 40 minut to nowy materiał a drugie 40 minut to ćwiczenia utrwalające
- Zajęcia językowe popołudniowe (powtórkowe) będą zawsze w piątki między godziną 16.00 a 20.30 i trwać będą 2godziny lekcyjne (80 minut) - pierwsze 40 minut to nowy materiał powtórzony z pierwszych porannych zajęć a drugie 40minut to nowy materiał z drugich porannych zajęć. 
Dokładne dni i godziny zostaną ustalone przed rozpoczęciem kursów.
Kursy językowe zostaną zakończone egzaminem międzynarodowym TELC.
 
Kurs idealny jest dla osób pracujących na 2 lub 3 zmiany, które mając zmianę popołudniową (lub nocną) obecne będąna porannych zajęciach, a kiedy mają zmianę poranną obecne będą na powtórkowych zajęciach popołudniu.  
Kurs nie jest  zalecany dla osób, które mogą lub chciałyby uczęszczać jedynie na zajęcia popołudniowe w piątki, jakoże czas na utrwalanie materiału będzie znikomy (utrwalanie materiału jest zawsze na 2giej godzinie porannej), azamiast 120-150 godzin słuchacz uczestniczyć będzie jedynie w 75 godzinach lekcyjnych. 
Ponieważ kurs przeznaczony jest głównie dla osób, które w ostatnich 3 latach nie miały możliwości szkoleń należyzałożyć że poziom kursów będzie początkujący lub fałszywie początkujący. Jedynie w wypadku malej liczby zgłoszeńosób początkujących możliwe będzie utworzenie wyższych stopni zaawansowania.
 
Priorytet VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
Działanie 8.1: Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach i w regionie
Poddziałanie: 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
  
"CZAS NA ZMIANY!"
 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij