Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

TFI

Co to jest egzamin TFI™?

Test de Francais International to odpowiednik egzaminu TOEIC® w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

 

Dlaczego egzamin TFI™?

Język francuski - używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia - jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego egzaminu TFI™.

 

Jaka jest struktura egzaminu?

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie "oblewa", zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

 

Kto wykorzystuje egzamin TFI™?

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy,
  • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu,
  • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki,
  • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI™ podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie.

 

Koszt egzaminu
 
W celu uzyskania szczegółowch informacji na temat cen oraz możliwości zorganizowana sesji egzaminacyjnej prosimy o kontakt z BEST CJO.

Więcej informacji na temat egzaminu TFI™ dostępnych jest TUTAJ

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij