Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Angielski

University of Cambridge i British Council przeprowadzają następujące egzaminy honorowane państwowymi certyfikatami odpowiadającymi wzorcom międzynarodowym: 

  • BEC (Business English Certificates)
  • KET (Key English Test)
  • PET (Preliminary English Test)
  • FCE (First Certificate in English)
  • CAE (Certificate in Advanced English)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

Uznawalność certyfikatów

Egzaminy Cambridge są międzynarodowo uznawanymi egzaminami z języka angielskiego. 
Certyfikaty są respektowane przez większość anglojęzycznych uczelni i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. 
Certyfikaty są uznawane przez największe, międzynarodowe firmy w Polsce i na świecie przy rekrutacji pracowników  na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje egzaminy FCE, CAE i CPE na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje egzaminy CAE i CPE jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego. Kandydaci na nauczycieli, posiadający powyższe certyfikaty muszą ukończyć kurs metodyczny. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje egzaminy CPE i IELTS (co najmniej 7 punktów) jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje egzaminy FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (co najmniej 6 punktów) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 
FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (co najmniej 6 punktów) są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej. 
IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii oraz Kanady od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów. 
IELTS (co najmniej 4 punkty) jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office)

 

Egzamin BEC Preliminary

Poziom egzaminu  BEC Preliminary jest pierwszym poziomem egzaminu w trzystopniowej skali egzaminacyjnej
Dla kogo: dla osób, które wiążą swoja przyszłość z biznesem i handlem zagranicą
Struktura egzaminu: egzamin składa się z trzech testów:         
a. Test pierwszy: Reading and Writing – Rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania (siedem zadań – test wyboru, Prawda/Fałsz, uzupełnianie luk i wypełnianie druków) – czas trwania 90 minut                  
b. Test drugi: Listening  - Rozumienie tekstu słuchanego  (cztery zadania – test wyboru, uzupełnianie luk, wypełnianie formularzy) – czas trwania 40 minut            
c. Test trzeci:  Speaking  – Umiejętność mówienia (dialog z egzaminatorami i innymi zdającymi, dyskusja, prezentacja tematu) – czas trwania – 12 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.

Cena: 360 złotych
Kontakt: www.britishcouncil.pl

 

Egzamin BEC Vantage

Poziom egzaminu: BEC Vantage jest drugim poziomem egzaminu w trzystopniowej skali egzaminacyjnej
Dla kogo: dla osób, które wiążą swoja przyszłość z biznesem i handlem zagranicą
Struktura egzaminu: egzamin składa się z czterech testów:         
a. Test pierwszy – Reading -  rozumienie tekstu czytanego (pięć zadań – test wyboru, uzupełnianie luk, wyszukiwania błędów ) - czas trwania 60 minut
b. Test drugi – Writing – Umiejętność pisania – (dwa obowiązkowe zadania – korespondencja handlowa, raport, notatka itp.) – czas trwania 45 minut      
c. Test trzeci – Listening – Umiejętność słuchania (trzy zadania – monologi i dialogi, wywiady, dyskusje, rozmowy telefoniczne,itp.) – czas trwania 40 minut    
d. Test czwarty – Speaking – Umiejętność mówienia (dialog z egzaminatorami, dyskusja, prezentacja tematu) – czas trwania – 15 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.
Cena: ok. 520 złotych
Kontakt: www.britishcouncil.pl

 

Egzamin BEC Higher

Poziom egzaminu: BEC Higher jest trzecim poziomem egzaminu w trzystopniowej skali egzaminacyjnej
Dla kogo: dla osób, które wiążą swoja przyszłość z biznesem i handlem zagranicą 
Struktura egzaminu: egzamin składa się z trzech testów:                                                  
a. Test pierwszy – Reading -  rozumienie tekstu czytanego (pięć zadań – test wyboru, uzupełnianie luk, wyszukiwanie błędów ) - czas trwania 60 minut                     
b. Test drugi – Writing – Umiejętność pisania – (dwa obowiązkowe zadania – korespondencja handlowa i raport)– czas trwania 70 minut           
c. Test trzeci – Listening    - Umiejętność słuchania (trzy zadania – monologi i dialogi, wywiady, dyskusje, rozmowy telefoniczne, itp.) – czas trwania 40 minut           
d. Test czwarty – Speaking – Umiejętność mówienia (dialog z egzaminatorami, dyskusja, prezentacja tematu) – czas trwania – 15 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.

Cena: ok. 610 złotych
Kontakt: www.britishcouncil

 

Egzamin KET (Key English Test)

Poziom egzaminu: KET (Key English Test) jest egzaminem na poziomie A2 w skali ustalonej przez Radę Europy (Common European Framework of Reference for Languages)
Dla kogo: dla osób, które posiadają podstawową znajomość języka i chcą kontynuować naukę na wyższym poziomie
Struktura egzaminu: egzamin składa się z trzech testów:                         
a. Test pierwszy – Reading and Writing  -  rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania (autentyczne teksty – broszury, ogłoszenia, fragmenty artykułów z gazet; pisanie – krótkie notatki, wiadomości długości 20-25 słów) - czas trwania 70 minut        
b. Test drugi - Listening – Rozumienie tekstu słuchanego – czas trwania – 25  minut   
c. Test trzeci –Speaking   - Umiejętność mówienia  (rozmowa z egzaminatorem i innym zdającym)  – czas trwania – 10 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.

Cena:  340 złotych
Kontakt: www.britishcouncil.pl

 

Egzamin PET (Preliminary English Test)

Poziom egzaminu: PET (Preliminary English Test) jest egzaminem na poziomie B1 w skali ustalonej przez Radę Europy (Common European Framework of Reference for Languages)Dla kogo: dla osób, które chcą kontynuować naukę na wyższym poziomie
Struktura egzaminu: egzamin składa się z trzech testów:     
a. Test pierwszy – Reading and Writing  -  rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania  (autentyczne teksty – broszury, ogłoszenia, fragmenty artykułów z gazet; pisanie – list lub raport długości 100 słów) - czas trwania 90 minut               
b. Test drugi – Listening – Rozumienie tekstu słuchanego – czas trwania – 30 minut     
c. Test trzeci – Speaking   - Umiejętność mówienia  (rozmowa z egzaminatorem i innym zdającym) – czas trwania - 10 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.

Cena:  360 złotych
Kontakt: www.britishcouncil.pl

 

Egzamin FCE (First Certificate in English)

Poziom egzaminu: FCE (First Certificate in English) jest egzaminem na poziomie B2 w skali ustalonej przez Radę Europy (Common European Framework of Reference for Languages)
Dla kogo: dla osób, które chcą kontynuować naukę na wyższym poziomie oraz chcących podjąć pracę lub naukę zagranicą 
Struktura egzaminu: egzamin składa się z pięciu testów:           
a. Test pierwszy – Reading -  rozumienie tekstu czytanego (autentyczne teksty – broszury, ogłoszenia, fragmenty artykułów z gazet; ) – czas trwania – 75 minut        
b. Test drugi – Writing  – Umiejętność pisania (2 zadania: list, raport, recenzja lub opowiadanie długości 120-180 słów) – czas trwania 90 minut         
c. Test trzeci – Use of English – Użycie struktur gramatycznych i słownictwa (5 zadań – test wyboru, uzupełnianie luk, transformacja zdań, wykreślanie niepoprawnych wyrazów, słowotwórstwo) – czas trwania - 75 minut              
d. Test czwarty – Listening – Rozumienie tekstu słuchanego (4 lub 5 zadań) – czas trwania 40 minut            
e. Test piąty – Speaking - Umiejętność mówienia (dialog z egzaminatorem, wypowiedź na podstawie ilustracji, dialog z innym zdającym, dyskusja) – czas trwania – 15 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.

Cena:  610 złotych
Kontakt: www.britishcouncil.pl

 

Egzamin CAE (Certificate in Advanced English)

Poziom egzaminu: CAE (Certificate in Advanced English)  jest egzaminem na poziomie C1 w skali ustalonej przez Radę Europy (Common European Framework of Reference for Languages)
Dla kogo: dla osób, które chcą kontynuować naukę na wyższym poziomie oraz chcących podjąć pracę lub naukę zagranicą
Struktura egzaminu: egzamin składa się z pięciu testów:          
a. Test pierwszy – Reading -  rozumienie tekstu czytanego (autentyczne teksty – broszury, ogłoszenia, fragmenty artykułów z gazet; ) – czas trwania – 75 minut                  
b. Test drugi – Writing  – Umiejętność pisania (2 zadania: list, raport, recenzja lub opowiadanie długości 250 słów) – czas trwania 120 minut        
c. Test trzeci – Use of English – Użycie struktur gramatycznych i słownictwa (5 zadań – test wyboru, uzupełnianie luk, transformacja zdań, wykreślanie niepoprawnych wyrazów, słowotwórstwo) – czas trwania – 90 minut                                    
d. Test czwarty – Listening – Rozumienie tekstu słuchanego (4 lub 5 zadań) – czas trwania 45 minut       
e. Test piąty – Speaking - Umiejętność mówienia (dialog z egzaminatorem, wypowiedź na podstawie ilustracji, dialog z innym zdającym, dyskusja) – czas trwania – 15 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.

Cena: 630 złotych
Kontakt: www.britishcouncil.pl

 

Egzamin CPE (Cerificate of Proficiency in English)

Poziom egzaminu: CPE (Cerificate of Proficiency in English) jest egzaminem na poziomie C2 w skali ustalonej przez Radę Europy (Common European Framework of Reference for Languages
Dla kogo: dla osób, które chcą podjąć pracę lub naukę zagranicą
Struktura egzaminu: egzamin składa się z pięciu testów:      
a. Test pierwszy – Reading -  rozumienie tekstu czytanego (autentyczne teksty – fragmenty prozy, broszury, ogłoszenia, fragmenty artykułów z gazet; ) – czas trwania – 90 minut        
b.Test drugi – Writing  – Umiejętność pisania (2 zadania: list, raport, recenzja lub opowiadanie długości 300-350 słów) – czas trwania 120 minut                          
c. Test trzeci – Use of English – Użycie struktur gramatycznych i słownictwa (5 zadań – test wyboru, uzupełnianie luk, transformacja zdań, słowotwórstwo) – czas trwania – 90 minut 
d. Test czwarty – Listening – Rozumienie tekstu słuchanego (4 lub 5 zadań) – czas trwania 40 minut     
e. Test piąty – Speaking - Umiejętność mówienia (dialog z egzaminatorem, wypowiedź na podstawie ilustracji, dialog z innym zdającym, dyskusja) – czas trwania – 20 minut
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 65% punktów z każdego testu.

Cena:  650 złotych
Kontakt: www.britishcouncil.pl


Egzamin TELC
Poziom egzaminu: A1A2B1, B2 oraz poziom C1 w ofercie specjalnej
Dla kogo: dla osób  już po pierwszym i drugim roku nauki.
Struktura egzaminu:  
a. Część pisemna - 70 min.

Language Elements (vocabulary and grammar) - 10 min.

Listening Comprehension / Situational Responses - 15 min.

Reading Comprehension - 30 min.

Writing - 15 min.
b. Część ustna - 15 min.  

Kontakt: m.rys@bestcentrum.pl
Więcej informacji o TELC - TUTAJ

Egzaminy ETS 
TOEIC L&R i TOEIC Bridge TM
Uznawalność:
TOEIC L&R - uznawany przez ponad 10000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC L&R® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. 
TOEIC Bridge TM jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem. 
Poziom egzaminu: od A1 do C1  (na niższe poziomy A1 - B1 zalecany jest TOEIC Bridge)
Dla kogo: dla osób, którzy chcą potwierdzić znajomość języka angielskiego, już po pierwszym roku nauki.  
Struktura egzaminu: 
TOEIC L&R:
a. Listening - 45 min. - 100 pytań
b. Reading - 75 min. - 100 pytań 
TOEIC Bridge:
a. Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) - 25 min. - 50 pytań
b. Reading Comprehension (czytanie) - 35 min. - 50 pytań

Cena: 
TOEIC L&R 320 złotych + 20 złotych za certyfikat dla Studentów, 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób
TOEIC Bridge - 275 zł.
Kontakt: m.rys@bestcentrum.pl 
Więcej informacji o egzaminach ETS TUTAJ       

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij