Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Francuski

 Goethe-Institut i International Certificate Conference przeprowadzają następujące egzaminy honorowane państwowymi certyfikatami odpowiadającymi wzorcom międzynarodowym:

  • Zertifikat Deutsch
  • Goethe - Zertifikat 

 

Egzamin Zertifikat Deutsch Poziom egzaminu odpowiada (lecz nie jest identyczny) z ICC Certificate in English, Level 2 ALTE, B1 Europarat lub First Certificate in English Dla kogo: dla osób powyżej 16 roku życia utrzymujących kontakty prywatne lub zawodowe z krajami niemieckojęzycznymi. Struktura egzaminu: egzamin składa się z dwóch części a. Część pisemna: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, umiejętność pisania (list na okreslony temat z uwzględnieniem podanych informacji), znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych b. Część ustna: (wg otrzymanych materiałów) – umiejętność nawiązania kontaktu z drugą osobą, omówienie otrzymanych ilustracji zawierających np. dane statystyczne, sformułowanie własnej wypowiedzi na zadany temat, reagowanie na podobną wypowiedź, przeprowadzenie rozmowy na wskazany temat z uwzględnieniem podanych szczegółów.

Kontakt: info@structura.pl, tel. 0-32 201 07 62

 

Egzamin Goethe - Zertifikat B2 Poziom egzaminu: Dla kogo: dla osób wyjeżdżających na studia lub do pracy w Niemczech i pragnących mieć świadectwo znajomości języka niemieckiego Struktura egzaminu: egzamin składa się z dwóch części a. Część pisemna – rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna (list lub referat z uwzględnieniem podanych informacji) b. Część ustna – swobodna wypowiedź na temat wybranych zdjęć, rozwiązanie podanego problemu z podaniem argumentacji

Kontakt: info@structura.pl, tel. 0-32 201 07 62

 

Egzamin Goethe - Zertifikat C1 Poziom egzaminu: Egzamin odpowiada (lecz nie jest identyczny) Level 4 – ALTE, C1 Europarat, Cambridge Advanced Certificate in English Dla kogo: dla osób wyjeżdżających na studia lub do pracy w Niemczech i pragnących mieć świadectwo znajomości języka niemieckiego Struktura egzaminu: egzamin składa się z dwóch części a. Część pisemna – rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna (list lub referat z uwzględnieniem podanych informacji) b. Część ustna – swobodna wypowiedź na temat wybranych zdjęć, rozwiązanie podanego problemu z podaniem argumentacji

Kontakt: info@structura.pl, tel. 0-32 201 07 62


Egzaminy TELC Poziom egzaminu: od A1 do C1. Struktura egzaminu: A1 - część pisemna: ok. 85 min. + część ustna ok. 15 min. A2 - część pisemna: ok. 90 min. + część ustna: ok. 15 min. B1 - część pisemna: ok. 150 min. + część ustna: ok 15 min. B2 - część pisemna: ok. 140 min. + część ustna: ok. 15 min.

Kontakt: m.rys@bestcentrum.pl, Więcj o egzminach WiDAF patrz TUTAJ


Egzaminy ETS - WiDaF Poziom egzaminu: od A2 do C2. Struktura egzaminu: Sekcja I - słownictwo, gramatyka, czytanie (105 min.). Sekcja II -  słuchanie (45 min.) Kontakt: m.rys@bestcentrum.pl

Więcj o egzminach WiDAF patrz TUTAJ

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij