Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Hiszpański

Instytut Cervantesa przeprowadza następujące egzamin honorowane państwowymi certyfikatami odpowiadającymi wzorcom międzynarodowym:   

  • DELE (Diplomas de Español Lengua Extranjera) 

 

Egzamin El Diploma de Español: Nivel Inicial (Poziom Podstawowy) odpowiednik dawnego  Certificado Inicial de Español

Poziom egzaminu potwierdza znajomość na poziomie wystarczającym do podstawowej komunikacji w życiu codziennym
Dla kogo: dla osób chcących podjąć naukę w Hiszpanii lub/i pragnących kontynuować naukę języka hiszpańskiego
Struktura egzaminu: egzamin składa się z pięciu testów:         
a. Test pierwszy: Comprensión de lectura – Rozumienie tekstu czytanego - czas trwania – 40 minut.
b. Test drugi: Expresión escrita - umiejętność pisania (proste teksty użytkowe) - czas trwania - 50 minut
c. Test trzeci: Comprensión auditiva rozumienie tekstu słuchanego ( 4 zadania – test wyboru) czas trwania 30 minut
d. Test czwarty: Gramática y vocabulario – użycie struktur gramatycznych i słownictwa (łączenie zdań z podanymi sytuacjami, poprawianie błędów, uzupełnianie luk) – czas trwania 40 minut                 
e. Test piąty: Expresión oral - wypowiedź ustna – czas trwania 10minut.
Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie wszystkich części egzaminu

Kontakt: varsovia@cervantes.pl  tel. 0-22 622 54 22

 

Egzamin El Diploma de Español: Nivel Intermedio (Poziom Średni) odpowiednik dawnego Diploma Básico de Español

Poziom egzaminu potwierdza znajomość na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji w warunkach nie wymagających specjalistycznego słownictwa, odpowiada poziomem egzaminowi FCE z języka angielskiego (B2) 
Dla kogo: dla osób chcących podjąć naukę lub pracę w Hiszpanii 
Struktura egzaminu: egzamin składa się z pięciu testów:                                           
a. Test pierwszy: Comprensión de lectura – Rozumienie tekstu czytanego – (test wyboru do 4 tekstów) -  czas trwania – 60 minut                           
b. Test drugi: Expresión escrita - umiejętność pisania (list prywatny i wypracowanie długości 150-200 słów) - czas trwania - 60 minut                                 
c. Test trzeci: Comprensión auditiva rozumienie tekstu słuchanego( 4 zadania – test wyboru) czas trwania 30 minut                                
d. Test czwarty: Gramática y vocabulario – użycie struktur gramatycznych i słownictwa (test wyboru, uzupełnianie luk) – czas trwania 60 minut                      
e. Test piąty: Expresión oral - wypowiedź ustna – czas trwania 10 – 15 minut.
Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie wszystkich części egzaminu

Kontakt: varsovia@cervantes.pl  tel. 0-22 622 54 22

 

Egzamin El Diploma de Español: Nivel Superior (Poziom Wyższy) odpowiednik dawnego Diploma Superior de Español

Poziom egzaminu potwierdza znajomość na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji 
Dla kogo: dla osób chcących podjąć naukę lub pracę w Hiszpanii 
Struktura egzaminu: egzamin składa się z pięciu testów:              
a. Test pierwszy: Comprensión de lectura – Rozumienie tekstu czytanego – (test wyboru do 3 tekstów) -  czas trwania – 60 minut
b. Test drugi: Expresión escrita – umiejętność pisania (list oficjalny)i wypracowanie długości 150-200 słów) – czas trwania – 60 minut                                                  
c. Test trzeci: Comprensión auditiva rozumienie tekstu słuchanego ( 4 zadania – test wyboru) czas trwania 45minut                        
d. Test czwarty: Gramática y vocabulario – użycie struktur gramatycznych i słownictwa(test wyboru, uzupełnianie luk, wyszukiwanie błędów) – czas trwania 60 minut                              
e. Test piąty: Expresión oral – wypowiedź ustna – czas trwania 10 – 15 minut.
Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie wszystkich części egzaminu

Kontakt: varsovia@cervantes.pl  tel. 0-22 622 54 22

 

Egzaminy odbywają się w maju. 


TELC

Poziom egzaminu: A1, A2, B1, 

Struktura egzaminu: A1 - część pisemna: ok. 80 min. + część ustna ok. 15 min. A2 - część pisemna: ok. 90 min. + część ustna: ok. 10 min. B1 - część pisemna: ok. 165 min. + część ustna: ok 15 min. 

Kontakt: m.rys@bestcentrum.pl

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij