Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Egzaminy PTE

Pearson Test of English GENERAL (PTE GENERAL)

 BEST Centrum Języków Obcych zostało centrum egzaminacyjnym PTE General. 

Egzamin ten proponowany jest przez nas w ramach kursu egzaminacyjnego. Egzamin proponujemy wszystkim osobom, które chcą potwierdzić znajomość swojego języka obcego na wybranym przez siebie poziomie (od A1 do C2). Grupy te polecamy w szczególności nauczycielom przedszkoli, którzy szukają egzaminu potwierdzającego ich kompetencje. Szczegóły oferty TUTAJ.

 

Egzamin
 • umożliwiaja ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe,
 • skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL),
 • kładzie nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie na zapamiętywanie specyficznego słownictwa, czy struktur językowych,
 • sprawdzaja 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • weryfikuje znajomość gramatyczną w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
 • bazuje na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych.

 

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W Polsce egzaminy PTE General:

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
 • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
  FORMAT EGZAMINU 

Egzaminy składają się z dwóch części:

Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi testami PTE General

Egzaminy PTE General zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i są przeprowadzane na 6 różnych poziomach od A1 do C2.

Więcej o egzaminie TUTAJ

Cena egzaminu590 zł (przy minimum 3 osobach zapisanych na sesję)

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij