Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Egzaminy TELC

Centrum Egzaminacyjne BEST zachęca Państwa do przystępienia do międzynarodowych egzaminów TELC i uzyskania certyfikatu potwierdzającego Państwa umiejętności językowe na pięciu poziomach: C1, B2, B1, A2. TELC'i to jedyne na rynku egzaminy dla dorosłych, które testują znajomość języka ogólnego już po drugim roku nauki.

BEST oferuje Państwu egzaminy TELC z następujących języków:
angielskiego (A2, B1, B2 oraz poziom C1 w ofercie specjalnej)
niemieckiego (A2, B1, B2 oraz poziom C1 w ofercie specjalnej)
rosyjskiego (A2, B1, B2)
włoskiego (A2, B1, B2)
hiszpańskiego (A2, B1)
francuskiego (A2, B1, B2)

*w ofercie specjalnej

Języki z oferty specjalnej nie są umieszczone w harmonogramie sesji otwartych. Egzaminy z tych języków, ze wzgledu na ich mniejszą popularność, możemy zorganizować na Państwa życzenie.

 

Jakie korzyści płyną ze zdawania egzaminów TELC?

 Egzaminy TELC są akredytowane przez różne instytucje państwowe na terenie UE:

  • Polska administracja publiczna oraz Urząd Służby Cywilnej oficjalnie uznaje certyfikaty TELC na poziomie B2 (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, angielski).

  • Na Węgrzech i w Czechach egzaminy na poziomach: B1 i B2 otrzymały akredytacje rządowe i są przedkładane wraz z dokumentami (CV) przy ubieganiu się o posadę w instytucjach rządowych i administracji.

  • Izby Przemysłowo – Handlowe we Francji i w Niemczech honorują certyfikaty TELC (poziomy B1 i B2, biznes).

  • Certyfikat z języka niemieckiego (Zertifikat Deutsch B1) uznaje włoskie Ministerstwo Edukacji.

  • Zertifikat Deutsch (B1) jest oficjalnie akceptowany przy ubieganiu się o niemieckie obywatelstwo jako certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego.

TELCa uznają również europejskie szkoły i uczelnie: w Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, bądź końcowe na wielu uczelniach państwowych i społecznych. Zawsze więc warto sprawdzić, czy dana uczelnia akredytowała egzaminy TELC.

W Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy określające poziom biegłości języka obcego w wielu kolegiach i uniwersytetach technicznych.

W większości niemieckich regionów niemieckich uznaje certyfikaty TELC na poziomie B1, B2 jako dyplomy ukończenia szkół średnich.

Również na Węgrzech i w Czechach można zdawać TELCi jako egzaminy końcowe w szkołach średnich (poziomy B1, B2).

 

Czy TELC jest przydatny w pracy?

Certyfikat TELC wbogaci również Państwa CV ułatwiając znalezienie pracy. Szczególnie Państwa szanse wzrosną, jeśli zdycydujecie się na zdawanie mniej popularnego języka. Krąg osób o podobnych kwalifkacjach będzie znacznie zawężony.

Egzaminy TELC stały się również częścią wewnętrznych szkoleń pracowników tak znanych firm i korporacji jak: HAPAG-Lloyd, BASF, OTTO-Versand, Bayer AG, Schwarz Pharma, Wacker-Chemie Gmbh i in.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy można zamówić testy z lat ubiegłych?

Testy z lat ubiegłych nie są udostępniane. Można jedynie korzystać z testów modelowych zamieszczonych na stronie www.telc.net.

2. Kto ocenia egzamin TELC?
Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w BEST, jako instytucji przeprowadzającej egzamin, przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonym w Polsce przez Partnerów telc GmbH.

3. Czy mój nauczyciel może być moim egzaminatorem?
Nauczyciel nie może być egzaminatorem swojego ucznia.

4. Czy można ponownie przystąpić do egzaminów telc i ile to kosztuje?
Egzaminy telc można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny, lub w przypadku nie zdania egzaminu. Koszt egzaminu powtórkowego jest taki sam jak pierwszego egzaminu, bez względu na to, czy zdajemy cały egzamin, czy tylko część ustną, czy pisemną.

5. Ile trwają poszczególne egzaminy?

 

A1 - część pisemna: ok. 80 min. + część ustna: ok. 15 min.  
A2 - część pisemna: ok. 90 min. + część ustna: ok. 10 min.  
B1 - część pisemna: ok. 150 min. (+ 20 minutowa przerwa) + część ustna: ok. 15 min.
B2 - część pisemna: ok. 140 min. (+ 20 minutowa przerwa) + część ustna: ok. 15 min.
 
Język niemiecki:
A1 - część pisemna: ok. 85 min. + część ustna: ok. 15 min.
A2 - część pisemna: ok. 90 min. + część ustna: ok. 15 min.
B1 - część pisemna: ok. 150 min. (+ 20 minutowa przerwa) + część ustna: ok. 15 min.
B2 - część pisemna: ok. 140 min. (+ 20 minutowa przerwa) + część ustna: ok. 15 min.
 
Język hiszpański:
A1 - część pisemna: ok. 80 min. + część ustna: ok. 15 min.  
A2 - część pisemna: ok. 90 min. + część ustna: ok. 10 min.  
B1 - część pisemna: ok. 165min. (+ 20 minutowa przerwa) + część ustna: ok. 15 min.

Dla języka hiszpańskiego nie ma egzaminu na poziomie B2. 

 
W celu uzyskania informacji dotyczących kosztów egzaminu prosimy o przesłanie zapytania na adres egzaminy@bestcentrum.pl

Przy większej ilości osób zdających możliwe zniżki.
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij