Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Włoski

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie i Włoski Instytut Kulturalny przeprowadzają następujący egzamin honorowany państwowym certyfikatem odpowiadającym wzorcom międzynarodowym:

  • „Certificazione di Italiano come Lingua Straniera” 

 

„Certificazione di Italiano come Lingua Straniera”
          
Poziom egzaminu Egzamin przeprowadzany jest na 4 poziomach:           
a. Poziom pierwszy: A1, A2                                                
b. Poziom drugi: B1, B2                      
c. Poziom trzeci: C1                 
d. Poziom czwarty: C2
Dla kogo: dla osób chcących studiować lub pracować we Włoszech
Struktura egzaminu: egzamin składa się z pięciu testów:                             
a. Test pierwszy: rozumienie tekstu         
b. Test drugi: umiejętność pisania                       
c. Test trzeci: poprawne użycie struktur gramatycznych      
d. Test czwarty: rozumienie tekstu słuchanego                
e. Test piąty: wypowiedź ustna 
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimalnej wymaganej ilości punktów z każdego testu. Można poprawiać części, których się nie zaliczyło.              
Zdane części ważne są przez rok.

Egzaminy odbywają się dwa razy w roku:  w czerwcu i w grudniu.
Kontakt: www.unistrasi.it 

 

TELC

Poziom egzaminu: A1, A2, B1, B2
Struktura egzaminu: A1-część pisemna:ok. 80 min.+ część ustna: ok. 15 min., A2-część pisemna:ok. 90 min.+ część ustna: ok. 10 min., B1-część pisemna:ok. 150 min.+ część ustna: ok. 15 min., B2-część pisemna:ok. 140 min. + część ustna: ok. 15 min.

Cena: przy min. 3 osobach: A1 350zł, A2 390zł, B1 510zł, B2 560zł
Kontakt: m.rys@bestcentrum.pl

 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij