angielskiPresent Simple
Dodano: 2014-09-09 22:15:41

Present Simple

 Czas Present Simple to jeden z podstawowych czasów teraźniejszych w języku angielskim.

Główne zastosowania tego czasu to:

1)      czynności rutynowe – czynności, które wykonujemy często, zazwyczaj, czasami itp., czynności typowe, niczym nie odbiegające od tego, co w naszym życiu postrzegamy za normalne.

np.           I buy fresh bread every day. (codziennie)
                We play football at the weekends. (co weekend)
                Ania teaches make-up. (to jej zawód)

2)      czynności i stany niezmienne – czynności, które w naszym życiu postrzegamy jako niezmienne, lub przynajmniej długoterminowe.

np.            I live in Poland. (to moje stałe miejsce zamieszkania)
                Kasia and Tomek love chocolate. (czy czekolada może się kiedykolwiek, komukolwiek znudzić?)
                Water boils at 100°C. (taka informację pamiętamy z lekcji fizyki)
                My brother is a doctor. (to jego zawód)

Zaawansowane zastosowania tego czasu to:

3)      rozkłady jazdy, plany zajęć, agendy

np.           The plane leaves at 8:30.
                English starts at 5 o’clock.
                The conference finishes at 19:00.

4)      zdania warunkowe i po niektórych spójnikach (np. when, until, unless, after, before, as soon as itp.) w odniesieniu do przyszłości

np.           I’ll call you as soon as I get there.
                Call me when you finish.
                If it doesn’t rain, we’ll go on a trip to the zoo.

5)      opowiadania, narracja, fabuła

np.           Harry meets Sally when they graduate university. They occasionally meet here and there over the next 10 years until they finally become very close     friends. They talk a lot, spend hours together and then… fall in love with each other.

6)      komentarze sportowe, instrukcje

np.           Messi shoots and scores!
                First, I take a few onions cut in half and caramelize them on a pan.

 

Forma

Aby zobaczyć tabelę przedstawiającą sposób tworzenia zdań twierdzących, przeczeń oraz pytań kliknij TUTAJ.

 

UWAGA: W 3-ciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę ‘-s’. Jednakże, w przypadku wyrazów zakończonych na -s, -ss, -sh,-ch,-o, dodajemy końcówkę ‘-es’, w wyrazach kończących się na ‘-y’ po spółgłosce należy dodać ‘-ies’, natomiast czasownik ‘have’ posiada odrębną formę ‘has’.

np.           Ania goes to school in East London.

Every Saturday Tom washes his car.

He studies History at university.

Sarah hastwo dogs.

 

Przykładowe ćwiczenia e-learningowe

Jeżeli chcesz przejść do przykładowego ćwiczenia związanego z tym zagadnieniem kliknij TUTAJ.

Wszystkie artykuły