angielskiPresent Perfect Simple
Dodano: 2014-09-09 22:58:20

Present Perfect Simple

 

Czas Present Perfect Simple to jeden z bardziej zaawansowanych czasów w języku angielskim, który może mieć znaczenie czasu teraźniejszego lub przeszłego, w zależności od kontekstu.

 

Główne zastosowania tego czasu to:

 1. jak długo już coś robię/coś się dzieje – czynności, zdarzenia, które mają miejsce w tereźniejszości ale naszą uwagę skupiamy na tym jak długo one już trwają.

  np.         I have lived in London since 1995. (mieszkam już w Londynie od 1995 roku)
               Anna has been friends with Sarah for ages. (już całe wieki są przyjaciółkami)

 2. co już zrobiłem/czego dokonałem – czynności, zdarzenia, doświadczenia, które miały miejsce w przeszłości ale naszą uwagę skupiamy na tym co się wydarzyło, a nie kiedy.

  np.         I have visited London. (odwiedziłem Londyn; nieistotne kiedy, ważne że tak)
              
  She has already watched this film. (widziała już ten film; nieistotne kiedy, ważne że tak)

 3. co już zrobiłem/czego dokonałem – czynności, zdarzenia, doświadczenia, które miały miejsce w przeszłości ale naszą uwagę skupiamy na tym co się wydarzyło, a nie kiedy.

  np.         I have visited London. (odwiedziłem Londyn; nieistotne kiedy, ważne że tak)
               She has already watched this film. (widziała już ten film; nieistotne kiedy, ważne że tak)

 4. ile razy coś już zrobiłem/czegoś dokonałem – czynności, zdarzenia, doświadczenia, które miały miejsce w przeszłości ale naszą uwagę skupiamy na tym ile razy coś się wydarzyło, a nie kiedy.

  np.          I have been to London three times. (byłem w Londynie; nieistotne kiedy, ważne że trzy razy)
                The children have watched the cartoon a million times. (dzieci obejrzały bajkę; nieistotne kiedy, ważne że wiele razy)

 5. czego jeszcze nie zrobiłem/nie dokonałem – czynności, zdarzenia, doświadczenia, które jeszcze miały miejsca.

  np.         I have never been to London. (nigdy jeszcze w Londynie nie byłem)
               Tom hasn’t finished the report yet. ( Tom jeszcze nie skończył raportu)

 

Forma

 Aby zobaczyć tabelę przedstawiającą sposób tworzenia zdań twierdzących, przeczeń oraz pytań kliknij TUTAJ.

  

Przykładowe ćwiczenia e-learningowe

Jeżeli chcesz przejść do przykładowego ćwiczenia związanego z tym zagadnieniem kliknij TUTAJ.

Wszystkie artykuły