angielskiPast Simple
Dodano: 2014-09-09 23:33:41

Past Simple

 

Czas Past Simple to jeden z podstawowych czasów przeszłych w języku angielskim.

 

Główne zastosowania tego czasu to:

 1. co zrobiłem/co wydarzyło się w określonym czasie – czynności, zdarzenia, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości.

  np.         I watched a very good film yesterday. (co zrobiłem wczoraj)
               We came back from holiday 10 days ago. (co zrobiliśmy 10 dni temu)
               The wind broke a tree last night! (co wydarzyło się wczorajszej nocy)

  UWAGA: Czas, kiedy dane zdarzenie miało miejsce nie musi być ściśle określony w zdaniu – może on wynikać z kontekstu.

  np.         Lucy and I went to the same primary school. (wtedy kiedy chodziłem do szkoły podstawowej)

 2. nawyki i przyzwyczajenia w przeszłości

  np.         When I was a child I often watched cartoons in English. (często)
                When Ania and Tom were children they usually went on holiday to Kołobrzeg. (zazwyczaj)                

Forma

Aby zobaczyć tabelę przedstawiającą sposób tworzenia zdań twierdzących, przeczeń oraz pytań kliknij TUTAJ.

 

UWAGA: Czasowniki w czasie Past Simple dzielą się na:

 1. REGULARNE

  we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej dodajemy końcówkę ‘-ed’ (w przypadku wyrazów zakończonych na ‘-e’ dodajemy samo ‘-d’, w wyrazach zakończonych na ‘-y’ po spółgłosce należy dodać ‘-ied’, a w przypadku wyrazów zakończonych na pojedynczą samogłoskę oraz spółgłoskę, spółgłoskę tę należy podwoić i dodać ‘-ed

  np.            We started our holiday on Friday.
                   I lived in London when I was a child.
                   Cathy studied Mathematics and Physics.
                   My friends planned a trip around the world using Google Earth™.

 2. NIEREGULARNE

  we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej stosujemy nieregularną formę czasownika, którą musimy zapamiętać. Pomóc w tym, mogą ogólnodostępne tabele czasowników nieregularnych.

  np.         We went on holiday last week.
                I spent 15 hours on a train to Kołobrzeg.

Aby zobaczyć listę czasowników nieregularnych kliknij TUTAJ.

  

Przykładowe ćwiczenia e-learningowe

Jeżeli chcesz przejść do przykładowego ćwiczenia związanego z tym zagadnieniem kliknij TUTAJ.

Wszystkie artykuły