angielskiLiczba mnoga rzeczowników
Dodano: 2014-09-10 23:25:21

W przypadku większości rzeczowników liczbę mnogą dodając do rzeczownika końcówkę ‘–s.

np.        a dog            ->            2 dogs
             a car             ->            2 cars
            an apple         ->            2 apples
             
a teacher       ->            2 teachers

 

Jednakże, należy zwrócić uwagę na kilka dodatkowych aspektów.

 

Warianty pisowni:

1)      wyrazy zakończone na spółgłoskę oraz -y– tworząc liczbę mnogą w przypadku takich rzeczowników zazwyczaj zmieniamy -y na -i oraz dodajemy -es.

np.           a baby                    ->            2 babies
                a city                      ->            2 cities
                a lady                     ->            2 ladies
                a party                    ->            2 parties

2)      wyrazy zakończone na -sh, -ch, -s, -x or –z – tworząc liczbę mnogą w przypadku takich rzeczowników dodajemy -es.

np.           a bus                     ->            2 busses
                a box                     ->            2 boxes
                a dress                  ->            2 dresses
                a watch                  ->           2 watches

3)      wyrazy zakończone na –o – tworząc liczbę mnogą w przypadku takich rzeczowników dodajemy -es.

np.           a tomato              ->            2 tomatoes
                a potato               ->            2 potatoes

4)      wyrazy zakończone na –f oraz -fe – tworząc liczbę mnogą w przypadku takich rzeczowników zazwyczaj zmieniamy -f na -v oraz dodajemy -es

np.           a wife                    ->            2 wives
                a wolf                    ->            2 wolves
               
a life                      ->            2 lives
               

Nieregularna liczba mnoga:

1)      całkowicie inna forma –niektóre rzeczowniki całkowicie zmieniają swoją formę w liczbie mnogiej

np.           a man                    ->            2 men
                a woman               ->            2 women
                a child                   ->            2 children
                a mouse                ->            2 mice

2)      liczba mnoga taka sama jak liczba pojedyncza – w przypadku niektórych rzeczowników liczba mnoga jest taka sama jak pojedyncza

np.           a fish                     ->            2 fish
                a sheep                 ->            2 sheep

Dodatkowe informacje:

1)      rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej –niektóre rzeczowniki występują tylko w liczbie mnogiej i nie posiadają liczby pojedynczej

np.           a trouser               ->            trousers
                a short                  ->            shorts
                a jean                   ->            jeans
                a sunglass            ->            sunglasses

2)      rzeczowniki niepoliczalne – rzeczowniki niepoliczalne nie posiadają liczby mnogiej

np.           information           ->            2 informations
                water                   ->            2 waters
                money                 ->            2 moneys

Wszystkie artykuły