angielskiStopniowanie przymiotników
Dodano: 2014-09-10 23:34:28

Przymiotniki w języku angielskim posiadają stopień wyższy oraz najwyższy. Stopień wyższy wykorzystujemy porównując dwie rzeczy, natomiast stopień najwyższy porównując więcej niż dwie rzeczy.

         np.           Matthew is tallerthan Adam. (stopień wyższy)
                         Dolphins are more intelligent than tigers. (stopień wyższy)
               
                         My mom’s pizza is the most delicious dish I’ve ever eaten. (stopień najwyższy)
                         
Ania is the best student in our class. (stopień najwyższy)

 

Sposób tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników jest uzależniony od ilości sylab danego przymiotnika. Poniżej przedstawiamy cztery grupy przymiotników:

Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego:           

1)      przymiotniki jednosylabowe – tworząc stopień wyższy takich przymiotników dodajemy końcówkę –er. Stopień najwyższy tworzymy przez dodanie the oraz końcówki –est.

np.                                         stopień wyższy                 stopień najwyższy
                cold                        coldER                               THE coldEST
                big                          biggER                              THE biggEST
                small                      smallER                             THE smallEST

2)      przymiotniki dwu- i więcej sylabowe– tworząc stopień wyższy takich przymiotników dodajemy MORE,  a stopień najwyższy THE MOST.

np.                                         stopień wyższy                 stopień najwyższy
                interesting           MORE interesting                 THE MOST interesting
                beautiful              MORE beautiful                    THE MOST beautiful
                comfortable         MORE comfortable                THE MOST comfortable

3)      przymiotniki dwusylabowe zakończone na –y – tworząc stopień wyższy takich przymiotników dodajemy końcówkę –er oraz zamieniamy na -i. Stopień najwyższy tworzymy przez dodanie theoraz końcówki –est oraz zmianę na -i.

np.                                         stopień wyższy                 stopień najwyższy
                funny                        funnIER                              THE funnIEST
                sunny                       sunnIER                              THE sunnIEST
                happy                       happIER                              THE happIEST

 

4)     przymiotniki nieregularne– tworząc stopień wyższy oraz najwyższy przymiotników nieregularnych całkowicie zmieniamy ich formę. Istnieją tylko trzy przymiotniki nieregularne.


np.                                         stopień wyższy                 stopień najwyższy
                good                      BETTER                                 THE BEST
                bad                        WORSE                                 THE WORST
                far                         FURTHER                              THE FURTHEST

Wszystkie artykuły