angielskiStrona bierna
Dodano: 2014-09-12 21:57:12

Strona bierna

 

Strona bierna w języku angielskim funkcjonuje dokładnie tak samo jak w języku polskim. Pozwala skupić uwagę na tym co jest/zostało/będzie zrobione bardziej niż na tym kto daną czynność wykonuje.

np. Almost everything is made in China these days. (prawie wszystko jest wytwarzane w Chinach)
      The crisis was brought about by the lack of communication. (kryzys był spowodowany brakiem komunikacji)
      The criminal has been released  from prison. (przestępca został zwolniony z więzienia)
      Everything in our power is being done to help the situation. (wszystko co w naszej mocy jest robione żeby rozwiązać problem)

Na podstawie powyższych przykładów można zaobserwować, iż ze względu na różnorodność czasów występujących w języku angielskim, strona bierna stanowi nieco bardziej skomplikowane zagadnienie niż w języku polskim, ponieważ przybiera ona wiele różnych form.

Jednakże można dopatrzeć się pewnych podobieństw. A mianowicie w każdym z przypadków czasownik w stronie biernej składa się z dwóch elementów: „być+ czasownik (3-cia forma)

  1. BYĆ        +             CZASOWNIK (3-cia forma czas. niereg. LUB –ed dla czas. reg.)

is                             made
was                        brought
has been            released
is being                  done

Analizując powyższe przykłady, największym problemem wydaje się być czasownik być bo to właśnie on zmienia się w zależności od czasu.

Jeżeli chcesz zobaczyć szczegółową tabelę przedstawiającą formy strony biernej w różnych czasach kliknij TABELA 1, TABELA 2.

Wszystkie artykuły