włoskiSpis treści
Dodano: 2014-11-11 22:06:29

1. Rodzajnik - Articolo
  • Rodzajnik określony - Articolo determinativo
  • Rodzajnik nieokreślony (Articolo indeterminativo)
2. Rzeczownik - Nome
3. Przymiotnik - Aggettivo
  • Stopniowanie przymiotników:
4. Przysłówek - Avverbio
5. Przyimek - Preposizione
6. Czasownik - Verbo
7. Czas teraźniejszy – Presente Indicativo
  • Czasowniki zwrotne
8. Czasy przeszłe
9. Czasy przyszłe
10. Tryby czasownika
                 - Tryb łączący teraźniejszy – Congiuntivo Presente
                 - Tryb łączący przeszły – Congiuntivo Passato
                 - Tryb łączący Congiuntivo Imperfetto
                 - Tryb łączący Congiuntivo Trapassato
11. Imiesłów przysłówkowy - Gerundio
  • Gerundio Presente
  • Gerundio Passato
12. Strona bierna
13. Okresy warunkowe
14. Mowa zależna i niezależna
Wszystkie artykuły