włoskiPrzyimek - Preposizione
Dodano: 2014-11-11 22:51:55

W języku włoskim wyróżniamy dwa rodzaje przyimków: proste (semplici), które łącząc się z rodzajnikami określonymi tworzą przyimki ściągnięte (articolate).

Przyimki Proste - Preposizioni Semplici i ogólne zasady ich zastosowania:

  • DI używamy:

- po czasownikach wskazujących koniec jakieś czynności, np. Finisco di lavorare alle 16.

- do określenia materiału, z którego dana rzecz została wykonana, np. un orologio di legno.

- do określenia właściciela, np. un libro di Marco.

  • A używamy:

- po czasownikach wskazujących początek jakiejś czynności, np. Comincio a lavorare alle 8.

- z nazwami miast i wysp, np. a Roma, a Capri.

- do wskazywania godziny, np. A che ora finisci? A mezzogiorno.

- w funkcji celownika – komu? czemu?, np. Ho detto a Maria tutto.

  • DA używamy:

- do wskazania miejsce pochodzenia, np. Questo vino viene da Firenze.

- kiedy mówimy, że idziemy, jedziemy do kogoś, np. Vado da Matteo.

- aby wskazać początek jakiegoś okresu czasu, np. Sono in Italia da due anni.

- aby wskazać przeznaczenie, zastosowanie danej rzeczy, np. un costume da bagno.

  • IN używamy:

- z nazwami kontynentów, państw, regionów i niektórych wysp, np. in Europa, in Italia, in Toscana, in Sardegna.

- aby sprecyzować okres czasu, np. Anna è nata in settembre. Devo farlo in due ore.

- kiedy mówimy ogólnie o jakimś środku transportu, np. Preferisco viaggiare in macchina.

  • CON używamy:

- w znaczeniu polskiego z, np. Ieri mi sono incontrata con Matteo.

- kiedy mówimy o jakimś specyficznym środku transportu, np. Vado a scuola con la macchina di mia madre.

  • SU używamy:

- w znaczeniu polskiego na, nad, np. I libri si trovano su questo tavolo.

  • PER używamy:

- w znaczeniu polskiego dla, aby, przez, np. È un regalo per te. Ho ascoltato la musica per tre ore. Sono in Italia per lavoro.

  • TRA/FRA używamy:

- w znaczeniu polskiego za w odniesieniu do czasu, np. Arriverò fra due ore.

- w znaczeniu polskiego pomiędzy, np. Siena è tra Roma e Firenze.

Tra i fra są synonimami, używać ich możemy w sposób wymienny. Należy jedynie pamiętać, żeby nie używać tra przed wyrazami zaczynającymi się na t, a fra nie używać przed wyrazami zaczynającymi się na f.

 

Przyimki ściągnięte- Preposizioni Articolate

Tak jak już to zostało powiedziane większość rzeczowników w języku włoskim wymaga użycia rodzajnika, stąd konieczność połączenia przyimka prostego z rodzajnikiem, co w rezultacie daje nam przyimek ściągnięt, np. Vado dal (da+il) medico.

Tabela z przyimkami ściągniętymi:

il

lo

la

l'

i

gli

le

di

del

dello

della

dell'

dei

degli

delle

a

al

allo

alla

all'

ai

agli

alle

in

nel

nello

nella

nell'

nei

negli

nelle

da

dal

dallo

dalla

dall'

dai

dagli

dalle

su

sul

sullo

sulla

sull'

sui

sugli

sulle

 

Przyimki PER, TRA, FRA nie łączą się z rodzajnikami, natomiast przyimek CON może, ale nie musi łączyć się z rodzajnikami (formy: col, collo, colla, coll’ coi, cogli, colle).

Wszystkie artykuły