włoskiCzas przeszły bliski - Passato prossimo
Dodano: 2014-11-27 21:44:52

Czas przeszły bliski to czas złożony, tzn. utworzony z dwóch części, wskazuje czynność już zakończoną, dokonaną.

Jest to czas złożony z czasownika posiłkowego (avere, essere)oraz imiesłowu czasu przeszłego (partecipio passato). Podstawową regułą rozróżniania czasowników posiłkowych jest fakt, że z "essere" łączymy czasowniki wyrażające ruch, np. andare oraz czasowniki zwrotne.

Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego:

I koniugacja                andare            ->         andato

II koniugacja               credere           ->         creduto

III koniugacja              finire               ->         finito

 

Niektóre czasowniki  tworzą nieregularny imiesłów czasu przeszłego. Najważniejsze z nich to:

bezokolicznik

imiesłów czasu przeszłego

aprire

aperto

bere

bevuto

chiedere

chiesto

chiudere

chiuso

correre

corso

decidere

deciso

dire

detto

essere/stare

stato

fare

fatto

leggere

letto

mettere

messo

morire

morto

perdere

perso

prendere

preso

rimanere

rimasto

rispondere

risposto

scegliere

scelto

scendere

sceso

scrivere

scritto

spegnere

spento

spendere

speso

succedere

successo

vedere

visto

venire

venuto

vivere

vissuto

 

Tworzenie czasu przeszłego bliskiego z czasownikiem posiłkowym avere:

- odmienić należy czasownik avere  w czasie teraźniejszym, natomiast imiesłów czasu przeszłego pozostaje niezmienny niezależnie od rodzaju i liczby, np.

 

parlare

credere

finire

io

ho parlato

ho creduto

ho finito

tu

hai parlato

hai creduto

hai finito

lui/lei/Lei

ha parlato

ha creduto

ha finito

noi

abbiamo parlato

abbiamo creduto

abbiamo finito

voi

avete parlato

avete creduto

avete finito

loro

hanno parlato

hanno creduto

hanno finito

 

Tworzenie czasu przeszłego bliskiego z czasownikiem posiłkowym essere:

- odmienić należy czasownik essere  w czasie teraźniejszym, a  jeśli chodzi o imiesłów czasu przeszłego należy tym razem uzgodnić rodzaj i liczbę z podmiotem, np.

 

andare

io

sono andato/sono andata

tu

się andato/ się andata

lui/lei/Lei

è andato/ è andata

noi

siamo andati/ siamo andate

voi

siete andati/ siete andate

loro

sono andati/sono andate

 

Jeśli chodzi o imiesłów czasu przeszłego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -cere/-scere przed końcówką -uto należy dodać –i, aby zachować wymowę, np. piacere- paciuto, conoscere – conosciuto.

 

Czasownik pomocniczy essere używamy:

  • z czasownikami ruchu: andare, partire, tornare,ecc.
  • z wszystkimi czasownikami zwrotnymi: alzarsi, svegliarsi, arrabbiarsi, ecc.
  • z czasownikami, które wyrażają stan: stare, rimanare, restare, ecc.
  • z czasownikami , które wyrażają zmianę stanu: nascere, crescere, morire, ecc.
  • z czasownikami bezosobowymi: piacere, costare, bastare, ecc.

 

Czasownik pomocniczy avere używamy:

  • z czasownikami przechodnimi (czyli takimi, które mogą posiadać dopełnienie bliższe): leggere, fare, mangiare, ecc.  Przykład: Ho mangiato due panini.
  • z niektórymi czasownikami ruchu: ballare, camminare, correre, nuotare, viaggiare, sciare, ecc.

 

Zastosowanie czasu przeszłego bliskiego:

  • gdy mówimy o czynnościach przeszłych zakończonych, np. Ho abitato a Roma per tre anni.
  • gdy mówimy o czynnościach zakończonych, które następowały jedna po drugiej, np. Ieri sono tornato a casa, ho pranzato e ho fatto i compiti.
  • gdy mówimy o czynności zakończonej, która przerywa inną czynność niezakończoną, np. Guardavamo la tv quando ha telefonato Giacomo.
Wszystkie artykuły