Czas zaprzeszły odległy to czas złożony, który tak jak czas Passato Prossimo składa się z czasownika pomocniczego avere lub essere i imiesłowu czasu przeszłego. 

 

Obowiązują takie same zasady jak przy tworzeniu Passato Prossimo, jedyną różnicą jest czas w jakim musimy odmienić czasownik pomocniczy, czyli Passato Remoto.

 

andare

scrivere

finire

io

fui andato/a

ebbi scritto

ebbi finito

tu

fosti andato/a

avesti scritto

avesti finito

lui/lei/Lei

fu andato/a

ebbe scritto

ebbe finito

noi

fummo andati/e

avemmo scritto

avemmo finito

voi

foste andati/e

aveste scritto

aveste finito

loro

furono andati/e

ebbero scritto

ebbero finito

 

Czasu Trapassato Remoto używamy dla wyrażenia czynności przeszłej, która odbyła się przed inną czynnością przeszłą wyrażoną w Passato Remoto.

Trapassato Remoto najczęściej jest wprowadzony przez wyrażenia quando , dopo che , (non) appena.

Użycie tego czasu jest ściśle związane z użyciem Passato Remoto, dlatego rzadko występuje w języku włoskim, szczególnie mówionym.

Przykłady:

Quando ebbe saputo tutta la verità, finalmente la perdonò.

Non appena ebbero finito di mangiare, uscirono.

Dopo che fu arrivato, mi telefonò.

 

Wszystkie artykuły