Odmiana czasu Futuro Semplice, tak jak w przypadku czasu teraźniejszego, polega na dodaniu odpowiedniej końcówki do bezokolicznika po odcięciu –are, -ere lub –ire. 

Oto odmiana czasowników regularnych:

 

telefonare

leggere

finire

io

telefonerò

leggerò

finirò

tu

telefonerai

leggerai

finirai

lui/lei/Lei

telefonerà

leggerà

finirà

noi

telefoneremo

leggeremo

finiremo

voi

telefonerete

leggerete

finirete

loro

telefoneranno

leggeranno

finiranno

Jak można zaobserwować końcówki dla I i II koniugacji są takie same.

Do czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na care, gare należy dodać h, aby zatrzymać wymowę ki g, np.

pagare                        pagherò, pagherai, pagherà, pagheremo, pagherete, pagheranno

Od czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na ciare, giare należy odjąć i, np.

mangiare        mangerò, mangerai, mangerà, mangeremo, mangerete, mangeranno

W czasie Futuro Semplice mamy dużą ilość czasowników nieregularnych. Oto kilka z nich:

essere             sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno

avere              avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno

bere                berrò, berrai, berrà, berremo, berrete, berranno

fare                 farò, farai, farà, faremo, farete, faranno

 

Czasu Futuro Semplice używamy do:

  •          do wyrażenia czynności, które mają się odbyć w przyszłości, np. Domani andremo al. cinema.
  •          do wyrażania naszych przypuszczeń co do przyszłych wydarzeń, do różnego rodzaju przewidywań (dotyczących życia codziennego, pogody, naukowych, astrologicznych, itp.), np. Sabato ci sarà un abbassamento della temperatura.
  •          do wyrażenia naszych planów, np. Dopo il liceo, frequenterò l’università.
  •          do wyrażenia wątpliwości w odniesieniu do tego co dzieje się w teraźniejszości, np. Cheore sono? Non so, saranno le dieci.

Czas Futuro Semplice często zastępowany jest w mowie czasem teraźniejszym.

 

Wszystkie artykuły