Czas przyszły złożony to czas złożony, który tak jak czas Passato Prossimo składa się z czasownika pomocniczego avere lub essere i imiesłowu czasu przeszłego. 

 

Obowiązują takie same zasady jak przy tworzeniu Passato Prossimo, jedyną różnicą jest czas w jakim musimy odmienić czasownik pomocniczy, czyli Futuro Semplice.

 

andare

scrivere

finire

io

sarò andato/a

avrò scritto

avrò finito

tu

sarai andato/a

avrai scritto

avrai finito

lui/lei/Lei

sarà andato/a

avrà scritto

avrà finito

noi

saremo andati/e

avremo scritto

avremo finito

voi

sarete andati/e

avrete scritto

avrete finito

loro

saranno andati/e

avranno scritto

avranno finito

 

Czasu Futuro Anteriore używamy

  • do wyrażenia czynności przyszłej, która poprzeda bezpośrednio inną czynność mającą się wydarzyć w przyszłości (w czasie Futuro Semplice). Czas Futuro Anteriore występuje zatem głównie w zdaniach podrzędnych i poprzedzają go takie wyrażenia jak: quando, dopo che, (non) appena, np. Dopo che avrò finito l’università, farò un viaggio in Italia.
  • do wyrażeniaprzypuszczenia dotyczącego przeszłości, np. A che ora é partito il treno? Mah saranno state le sedici e un quarto.

Czas Futuro Anteriore w języku mówionym jest zazwyczaj zastąpiony czasem Futuro Semplice albo czasem teraźniejszym, np. Appena arriverò a casa, ti telefonerò.

 

Wszystkie artykuły