Odmiana trybu Condizionale Semplice, tak jak w przypadku odmiany czasu teraźniejszego, polega na dodaniu odpowiedniej końcówki do bezokolicznika po odcięciu –are, -ere lub –ire. 

 

Oto odmiana czasowników regularnych:

 

telefonare

leggere

finire

io

telefonerei

leggerei

finirei

tu

telefoneresti

leggeresti

finiresti

lui/lei/Lei

telefonerebbe

leggerebbe

finirebbe

noi

telefoneremmo

leggeremmo

finiremmo

voi

telefonereste

leggereste

finireste

loro

telefonerebbero

leggerebbero

finirebbero

 

Jak można zauważyć końcówki dla I i II koniugacji są identyczne, natomiast dla III nieznacznie się różnią.

Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na ciare, giare tracą iw odmianie, np. comincerei, mangerei; natomiast do czasowników zakończonych  w bezokoliczniku na care, gare należy dodać w odmianie h, np. cercherei, pagherei.

Również w trybie warunkowym istnieją czasowniki nieregularne, oto odmiana niektórych z nich:

essere             sarei, saresti, sarebbe, saremmo, sareste, sarebbero

avere              avrei, avresti, avrebbe, avremmo, avreste, avrebbero

andare                        andrei, andresti, andrebbe, andremmo, andreste, andrebbero

volere             vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, vorrebbero

 

Trybu warunkowego Condizionale Presente używamy do:

  • wyrażenia  prośby, życzenia, polecenia w sposób uprzejmy, np. Potresti darmi una mano?
  • wyrażenia  życzeń, które mają jeszcze szanse na realizację, np. Mario comprerebbe una Ferrari. (adesso non può ma forse nel futuro)
  • wyrażenia możliwości, np. Potrei finire il lavoro domani.
  • udzielania rad, tutaj czasownik dovere w Condizionale zyskuje nowe znaczenie – że ktoś coś powinien zrobić, np. Maria dovresti andare dal medico.
Wszystkie artykuły