włoskiTryb rozkazujący – Imperativo
Dodano: 2014-11-27 22:02:41

Imperativo jest bardzo podobny do polskiego trybu rozkazującego. 

 

Odmiana Imperativo, tak jak w przypadku odmiany czasu teraźniejszego, polega na dodaniu odpowiedniej końcówki do bezokolicznika po odcięciu –are, -ere lub –ire. Oto odmiana czasowników regularnych:

 

parlare

scrivere

aprire

finire

io

-

-

-

-

tu

parla

scrivi

apri

finisci

lui/lei/Lei

parli

scriva

apra

finisca

noi

parliamo

scriviamo

apriamo

finiamo

voi

parlate

scrivete

aprite

finite

loro

parlino

scrivano

aprano

finiscano

 

Istnieją oczywiście czasowniki nieregularne, oto niektóre z nich:

essere             sii, sia, siamo, siate, siano

avere              abbi, abbia, abbiamo, abbiate, abbiano

fare                 fai/fa’, faccia, facciamo, fate, facciano

andare                        vai/va’, cada, andiamo, andate, vadano

Jeśli chodzi o przeczenia to tworzymy je tak jak w zdaniach oznajmujących, tzn. przez dodanie non przed czasownikiem. Wyjątek stanowi druga osoba liczby pojedynczej – odmieniony czasownik musimy zamienić na bezokolicznik, np. non parlare, non scrivere, ecc.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na odmianę czasowników zwrotnych i używanie zaimków dopełnienia bliższego i dalszego z Imperativo. Zaimek zwrotny, jak i zaimek dopełnienia bliższego i dalszego dodajemy bezpośrednio do odmienionego czasownika, za wyjątkiem 3 osoby liczby pojedynczej i mnogiej, np. parlami, mi parli, compratela, la comprino, lavati, si lavi.

Jeśli Imperativo jest w formie przeczącej mamy dwie możliwości umieszczenia zaimka: non la dimenticare, non dimenticarla.

Jeśli zaimek łączy się z 2 osobą liczby pojedynczej czasowników andare, dare, fare, stare, dire, to w połączeniu tym podwaja się pierwszą literę zaimka, za wyjątkiem połączenia z zaimkiem gli, np. dimmi, facci, dagli, ecc.

Trybu rozkazującego używamy do formułowania:

  •          rozkazów, poleceń, np. Paola, smetti di guardare la televisione.
  •          zakazów, np. Non dirlo.
  •          próśb, np. Passami il sale.
  •          rad, np. Vai dal medico!
  •          zachęty, np. Vieni alla festa!
Wszystkie artykuły