włoskiImiesłów przysłówkowy - Gerundio
Dodano: 2014-11-27 22:10:12

W języku włoskim istnieją dwa rodzaje imiesłowu przysłówkowego:

  • Imiesłów przysłówkowy teraźniejszy – Gerundio Presente
  • Imiesłów przysłówkowy przeszły – Gerundio Passato

Gerundio Presente tworzymy poprzez dodanie do bezokolicznika po uprzednim odcięciu od niego końcówek are, ere, ire odpowiednio końcówki ando, endo, endo, np. parlando, scrivendo, finendo.

Istnieje niewielka ilość nieregularnych Gerundio Presente, np. fare – facendo, dire – dicendo, bere – bevendo.

Gerundio presente stosujemy w celu wyrażenia:

  •          dwóch czynności trwających jednocześnie, np. Lavavo i piatti ascoltando la musica.
  •          przyczyny, np. Essendo stanco non sono uscito di casa la sera.
  •          warunek, np. Studiando le lingue straniere, riceverei un lavoro migliore.
  •          sposób, np. Marco studia l’inglese frequentando una scuola di lingua.

 

 

Gerundio Passato składa się z czasownika pomocniczego avere lub essere i imiesłowu czasu przeszłego. Czasownik pomocniczy musimy odmienić w Gerundio Presente, np. avendo studiato, essendo andato/andata/andati/andate.

Gerundio passato stosujemy w celu wyrażenia:

  •          czynności uprzedniej, np. Avendo analizzato la situazione, si è reso conto di aver fatto un errore.
  •          przyczyny, np. Essendo andato in pensione, il signor Rossi ha molto tempo libero.
  •          warunek, np. Avendo studiato le linge straniere, avrei ricevuto un lavoro migliore.
Wszystkie artykuły